DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Para Teorisi ve Politikası BVS   237 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Para ekonomisi yirminci yüzyılda önem kazanmış bir bilim alanıdır ve Makro Teorinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ayrıca, Makroekonomik Teorinin en karmaşık kısmını oluşturmaktadır. Bu bilim alanı Keynesçi ve Monetarist yaklaşımların şekillendirdiği bir alandır ve henüz tam olgunluğa eriştirilememiştir. Dersin içeriği de bu yöndeki tartışmaları ve analizleri kapsamaktadır. Para alanında kendini yetiştirecek öğrencinin bu dersin dışında finans ve bankacılık konularında da çalışması gerekmektedir. Ders, reel ekonomi parasal ekonomi ilişkilerinin temel bağlantılarını göstermeye çalışan bir nitelikte verilecektir.
Dersin İçeriği
Para teorisi, para miktarı tanımları, para talebi, arzı ve politikası, para ekolleri açıklamaları ile örnek uygulamalarla anlatım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Para Teorisi ve Para Politikası Hakkında Açıklamalar, Paranın Fonksiyonları ve Özelliklerini öğrenme
2) Para Miktarı Tanımları, Likidite ve Kredi kavramlarını öğrenme
3) Para Rejimleri ve Temel İlkeler, Parasal Kesimin Finansal Sistem İçindeki Konumu öğrenme
4) Para Talebi Teorisini öğrenme
5) Para Arzı Teorisini öğrenme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Para Teorisi ve Para Politikası Hakkında Açıklamalar, Paranın Fonksiyonları ve Özellikleri Okuma Anlatım
2 Para Miktarı Tanımları, Likidite ve Kredi Okuma Anlatım
3 Para Rejimleri ve Temel İlkeler, Parasal Kesimin Finansal Sistem İçindeki Konumu Okuma Anlatım
4 Para Talebi Teorisi Okuma Anlatım
5 Para Arzı Teorisi Okuma Anlatım
6 Faiz Teorisi, Ödemeler Dengesi ve Para Miktarı Okuma Anlatım
7 Para Politikası Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Para Politikası Okuma
10 Neo-Klasik Yaklaşımda Parasal Analiz, Keynes ve Keynescilerde Para Politikası Okuma
11 Keynesci Yaklaşıma Tepkiler ve Neo-Klasik Sentez Okuma
12 Genel Dengesizlik Yaklaşımı, Paracı Yaklaşım Okuma
13 Paracı Yaklaşım ve Yeni Klasik Okul Okuma
14 Yeni Keynesciler ve Avusturya Okulu Okuma
15 Enflasyon Teorileri Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar