DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayat dışı sigortalar BVS   239 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayat dışı Sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, uygulamada en çok karşılaşılan Hayatdışı Sigortaları Poliçelerinin amaç ve kapsamları ve sözleşme yapan tarafların yükümlülüklerinin neler olduğunun öğrencilere öğretilmesi ve bu poliçelerin pazarlama ve satış süreçlerinin incelenmesidir.
Dersin İçeriği
Hayatdışı sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, Hayatdışı sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yangın ve doğal afet sigortalarını tanımlayabilecektir.
2) Kara araçları ve kaza sigortalarını açıklayabilecektir.
3) Nakliyat ve su araçları sigortalarını tanımlayabilecektir.
4) Genel zararlar ve genel sorumluluk sigortalarını açıklayabilecektir.
5) Hayat dışı sigortalara ait göstergeleri ve Solvency IIyi tanımlayabilecektir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yangın Sigortaları Anlatım
2 Doğal Afet Sigortaları Anlatım
3 Kara Araçları Sigortaları Anlatım
4 Kaza Sigortaları Anlatım
5 Nakliyat Sigortaları Anlatım
6 Su Araçları Sigortaları Anlatım
7 Genel Zararlar Sigortaları Anlatım
8 Ara Sınav
9 Genel Sorumluluk Sigortaları Anlatım
10 Kredi Sigortaları Anlatım
11 Hukuksal Koruma Sigortaları Anlatım
12 Finansal Kayıplar Sigortaları Anlatım
13 Sağlık Sigortaları Anlatım
14 Hayat Dışı Branşlara Ait Göstergeler Anlatım
15 Solvency II Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar