DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Bankacılık BVS   241 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uluslararası Bankaların sundukları hizmetler ile birlikte dış ticaret kavramı, gelişimi, dış ticaretin finansmanı, akreditif vb. konulara değinilerek uluslararası bankacılığın kapsamını kavramak
Dersin İçeriği
Uluslararası Bankacılığa Giriş,İthalat ve İhracat rejimleri, uluslararası bankacılık hizmetleri hakkında bilgiler ve içerikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi
2) Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
3) Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
4) Yabancı döviz piyasaları, döviz kuru belirleme teorileri, uluslararası ticaret finansmanı ile ilgili bilgileri kavrayabilmek
5) Türk sistemindeki durum, çok uluslu finansal aktiviteler, uluslararası bankacılık ve finans kuruluşları, piyasaları tanıyıp, yakından takip edebilmek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası Bankacılığa Giriş Anlatım Anlatım
Tartışma
2 Uluslararası Bankaların Sundukları Hizmetler Anlatım Anlatım
Tartışma
3 Dış Ticaret Kavramı ve Gelişimi Anlatım Anlatım
4 Dış Ticaretle İlgili Uluslararası Kuruluşlar: GATT, WTO, IMF, WB Anlatım
5 Dış Ödemeler Dengesi ve Türkiye Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
6 Dış Ticaretin Finansmanı Anlatım Anlatım
7 Basel I-II-III Anlatım Anlatım
8 Ara Sınav
9 Kambiyo Rejimi ve 32 Sayılı Karar Anlatım Anlatım
10 Dış Ticaret Rejimi Anlatım
11 İthalat Rejimi Anlatım Anlatım
12 İhracat Rejimi Anlatım
13 Akreditif Anlatım Anlatım
14 Dış Ticaret Politikası Araçları Anlatım Tartışma
15 Gümrük İşlemleri Uygulamaları,Milletlerarası Ticaret Odası,ICC500, UCP ve eUCP Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar