DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticaret ve Borçlar Hukuku BVS   243 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
HÜSNİYE HAS1. Öğretim Grup:A
HÜSNİYE HAS2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Borcu meydana getiren unsurları incelemek, borcu doğuran sebepleri incelemek, borcu doğuran sözleşmeler yapmak, borç ilişkisinde özel durumlarla ilgili işlemler yapmak, borç ilişkisini sonlandırmak ile ilgili bilgilerin vermek
Dersin İçeriği
Ticaret ve Borçlar hukuku kapsamın da genel bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Borcu meydana getiren unsurları incelemek, borcu doğuran sebepleri incelemek
2) Ticaret hukukuna giriş, sistemler hakkında genel bilgi vermek
3) uluslararası ticaret hukuku hakkında genel bilgi vermek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ticaret hukukuna giriş, sistemler, uluslararası ticaret hukuku hakkında genel bilgi Anlatım
2 Ticari işletme tanım ve unsurları, esnaf işletmesi ile farkı, merkez ve şube ayrımı Anlatım
3 Ticari işletme ile ilgili bazı işlemler, Ticari işletmenin devri ve rehni, Ticari iş Anlatım
4 Ticari iş- Ticari iş karinesi - Bir taraf için ticari sayılan sözleşmeler- Ticari iş olmanın sonuçları Anlatım
5 Ticari iş olmanın sonuçları (Teselsül karinesi ve Ticari faiz) - Ticari hüküm Anlatım
6 Tacir sıfatı (gerçek ve tüzel kişi tacirler)-Tacir sıfatının kaybı- Tacirin iflası Anlatım
7 Tacir olmaya bağlanan sonuçlar Anlatım
8 Ara Sınav
9 Ticaret Sicili-Ticaret ünvanı ve işletme adı Anlatım
10 Haksız rekabet ve marka Anlatım
11 Ticari defterler Anlatım
12 Tacir yardımcıları Anlatım
13 Borçlar Hukukunun genel kavramları, konusu - borcun kaynakları Anlatım
14 Borç ilişkisinin sona ermesi ve sonuçları, borçların ifası ve ifa edilmemesi ve sonuçları Anlatım
15 Borç ilişkisinin sona ermesi ve sonuçları, borçların ifası ve ifa edilmemesi ve sonuçları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar