DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kredi Yönetimi BVS   238 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bankacılıkta kredi analizi ve karar süreçlerinde, kredi kullandırım öncesi ve sonrası temel değerlendirme bakış açılarının, uygulama ve takip esaslarının teorik ve uygulamalı örneklerle aktarılması, bu konudaki bilgi ve becerilerin örnek olaylarla kazandırılması amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, asimetrik bilgi problemi, kredi analizleri, mali tablolar analizi, kredi analizlerinde kullanılacak teknikler, bireysel/ticari /kısa vadeli/orta vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesi, değerlendirmede özellik gösteren krediler, kredi analiz raporlarının düzenlenmesi, kredi taleplerinin bankalarca reddi, konuyla ilgili örnekler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bankacılıkta kredi çalışmalarının işleyiş süreçleri anlaşılacak
2) Kredi kullandırımı öncesi ve sonrası yapılan işlemler bilinecek.
3) Banka müşterileri ile ilgili mali verilerin elde edilmesi ve kredi geri ödeme gücünün ölçülmesine yönelik objektif analiz ve kararlar oluşturulabilinecek.
4) Bankacılıkta kredi değerlendirme ve karar teknikleri öğrenilerek, uygulamalı örnekler üzerinden kararlar verilebilinecek.
5) Kredi kullandırımı sonrasında takip ve izleme süreçlerinin önemi anlaşılacak.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi asimetrisi ve asimetrik bilgi sorunun neden olduğu problemler Anlatım
2 Ticari bankalardaki kredi ürünleri ile ilgili genel organizasyon yapısı, bankaların karşılaştıkları temel riskler, kaynak maliyeti ve yapısını etkileyen temel faktörler. Anlatım
3 Kredilerde teminat kavramının önemi, teminatların gruplandırılması, aranan genel nitelikler Anlatım
4 Kredilerde teminat kavramının önemi, teminatların gruplandırılması, aranan genel nitelikler Anlatım
5 Bankalarda kredi ürünlerinin yönetimi, kurumsal kredi ilkeleri, kredi sınırları, temel kredi kullandırma ilkeleri Anlatım
6 Temel kredilendirme prensipleri, kredi limitlerinin belirlenmesi, kredilerin teminatlandırılması, kredinin tahsis sürecinde doğru yapılandırılması ve kullandırılması Anlatım
7 Kredide ön değerlendirme , müşteri ile görüşme, genel ihtiyacın tespiti, TCMB kayıtları ve diğer merkezi kayıt araştırmaları Anlatım
8 Ara Sınav
9 Mali İstihbaratın tanımı, önemi ve kaynakları Anlatım
10 Müşteriler ile ilgili mali verilerin analiz edilmesi, bilanço ve gelir tablosu verilerinin analize uygun hale getirilmesi Anlatım
11 Mali analiz teknikleri-1 Anlatım
12 Mali analiz teknikleri-2 Anlatım
13 Mali analiz teknikleri-3 Anlatım
14 Mali Tahlilin tanımı, önemi ve türleri Anlatım
15 Örnek Olay Çözümlemesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar