DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dış Ticaret ve Kambiyo BVS   240 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uluslararası ticaretin işleyiş biçimleri açıklanarak, dış ticarette kullanılan terimlerin öğretilmesi Dünya ticaretindeki gelişmeler ve yeni trendler hakkında bilgi verilmesi, Finansman tekniklerinin bilinmesi, Uluslararası ve Türkiye'deki mevzuata ilişkin konuların güncel takibinin yapılması.
Dersin İçeriği
Bu derste Dünya ticaretindeki gelişmeler ve yeni trendler hakkında bilgi verilerek, Finansman tekniklerinin bilinmesi sağlanarak, Uluslararası piyasa işleyişleri anlatılacak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası ticaret bilgisinin oluşturulması
2) uluslararası terim ve kuralları öğretmek
3) Uluslarararası mevzuat ile Türkiye'deki dış ticaret mevzuatını güncel hale getirmek
4) Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini kavrayarak dış ticarette kullanılan belgeleri tanıma, düzenleyebilme ve muhasebeleştirebilme becerisi
5) Dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri ve ekonomik krizleri anlamak, AB - Türkiye ilişkilerini takip edebilmek, uluslararası ekonomik ve finansal organizasyonları tanımak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği hakkında genel bilgiler verilmesi, Dünya Ticaretindeki Gelişmeler Anlatım
2 Dış ticaretin tarihi gelişimi, Ülkemizin dış Ticarette-ki tarihsel yeri ve önemi Anlatım
3 Temel kavramlar, Kurum ve kurallar - GATT, Dünya ticaret örgütü(WTO), Bretton Woods, Uluslararası para sisstemi ve IMF Anlatım
4 YP Gayrı Nakid Krediler Anlatım
5 YP Gayrı Nakid Krediler Anlatım
6 İthalatla ilgili YP Gayrı Nakdi Krediler Anlatım
7 İthalatla ilgili YP Gayrı Nakdi Krediler Anlatım
8 Ara Sınav
9 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Anlatım
10 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Anlatım
11 Ödemeler dengesi Anlatım
12 Akreditifler Anlatım
13 Akreditifler Anlatım
14 Akreditifte kullanılan belgeler ve terimler Anlatım
15 Türkiye'de kambiyo ve dış ticaret rejimi,Ülke Kredileri, Sendikasyon ve Konsorsiyum Kredileri Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar