DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bankacılıkta Fon ve Risk Yönetimi BVS   242 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
özellikle son 30 yılda bankacılıktaki önemi giderek artan finansal yönetim konusunda temel bilgileri sağlamaktır. Bankalar açısından varlık ve kaynak yönetimi finansal yönetimin esasını oluşturur. Varlık yönetimi ağırlıklı krediler üzerinde yoğunlaşırken, kaynak yönetimi, kontrolü daha zor olan mevduat üzerinden yapılmaktadır. Günümüzde bankalar, kaynak ve kullandırım arasında önemli vade uyumsuzlukları yaşamaktadırlar. Bu ise faiz ve likidite riski yaratmaktadır. Diğer yandan, YP yükümlülükler üzerinden de kur riski oluşmaktadır. Bu tip risklerin varlığı bankalarda risk yönetimini önemli hale getirmiş, risk yönetimi ile ilgili olarak da çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu çerçevede bu derste, riskin tanımlanması ve risk çeşitleri, faiz kavramı, vade kavramı ve aktif-pasifin yönetimi konuları açıklanmaya çalışılacaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste riskin tanımlanması ve risk çeşitleri, faiz kavramı, vade kavramı ve aktif-pasifin yönetimi konuları açıklanmaya çalışılacaktır.Bankacılıkta fon ve isk yönetimi, kavramları ve uygulama biçimleri anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk bankacılık sistemini ve temel büyüklükleri öğrenecekler, bankacılık sisteminin karşılaştığı riskleri tanıyacaklar
2) Risk kavramını ve temel risk çeşitlerini öğrenecekler
3) Tanımlanmış olan risklerin nasıl yönetilmesi gerektiğini öğrenecekler
4) Basel II ile getirilmiş olan risk yönetim uygulamalarını ve kurallarını öğrenecekler, Basel III olarak tanımlanmış olan son gelişmeleri tanıyacaklar
5) Türk bankacılık sisteminde risk yönetimi uygulamaları konusunda çalışıp aktif-pasif komitelerinin çalışma biçimlerini öğrenecekler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriğine genel bakış Anlatım
2 Makro ekonomik analiz ve sektör analizi Finansal Kurumlar ve Finansal Kurumlarda Riskler Anlatım
3 Banka Bilançosunda Varlık ve Kaynak Kalemleri Anlatım
4 Bankacılıkta Fon yönetiminin hedefleri, gelişmesinin nedenleri Anlatım
5 Bankaların Fon kaynakları 1994,2000 ve 2001 Krizleri Anlatım
6 Finansal Krizler Anlatım
7 Bankacılıkta risk türleri Anlatım
8 Ara Sınav
9 Risk Yönetimi Süreci-Kredi Riski, Likidite Riski Anlatım
10 Faiz Riski Anlatım
11 Kur Riski Anlatım
12 Sermaye Yeterliliği Riski, Piyasa Riski Anlatım
13 Operasyonel Risk BIS ve Basel Anlatım
14 BIS ve Basel, Basel I ve Sermaye Yeterliliğ Anlatım
15 Basel II ve Basel III Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar