DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektronik Ticaret BVS   244 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer Faruk RENÇBER
Dersi Verenler
Öğr.Gör.EBRU CEYRAN1. Öğretim Grup:A
Öğr.Gör.EBRU CEYRAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
e ticaret hakkında bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Elektronik ticaret ile ilgili bilgilendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel ekonomik göstergeleri analiz eder.
2) İş yeri kurma fikrini oluşturur.
3) İş yeri kuruluş işlemlerini yürütür.
4) İş yerini faaliyete açar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroekonomik Verileri Takip Etmek Düz Anlatım, Problem Çözme
2 Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek Düz Anlatım, Problem Çözme
3 Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek Düz Anlatım, Problem Çözme
4 Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek Düz Anlatım, Problem Çözme
5 Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek Düz Anlatım, Problem Çözme
6 İşletmenin Çevresini Tanımak Düz Anlatım, Problem Çözme
7 Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek Düz Anlatım, Problem Çözme
8 Ara Sınav
9 İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek Düz Anlatım, Problem Çözme
10 İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Düz Anlatım, Problem Çözme
11 Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Düz Anlatım, Problem Çözme
12 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak Düz Anlatım, Problem Çözme
13 İş yeri ve Üretim Planı YapmakYatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek Düz Anlatım, Problem Çözme
14 Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak Düz Anlatım, Problem Çözme
15 Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak Düz Anlatım, Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar