DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayat ve Sağlık Sigortaları BVS   246 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Sigorta Sektörünün Organizasyon yapısını incelemek, sektördeki kurum ve kuruluşlar hakkında genel bilgi vermek, dünyada ve ülkemizde sosyal güvenlik sistemi tarihçesi hakkında özet bilgi vererek bireysel emeklilik sistemine neden ihtiyaç duyulduğunun anlaşılmasını sağlamak, dünyada kabul görmüş emeklilik sistemini incelemek, ülkemizdeki bireysel emeklilik sistemi hakkında bilgi vermek, güncel BES verilerini incelemek, Hayat, Sağlık ve Sorumluluk sigortası olarak Ferdi kaza sigortaları ile ilgili temel bilgi vermek, bu alanda nitelikli ve donanımlı insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Hayat sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, Hayat sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) HAYAT SİGORTASI KAVRAMI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
2) HAYAT SİGORTASI TÜRLERİ, YILLIK, UZUN SÜRELİ, FERDİ KAZA VE KREDİ HAYAT SİGORTALARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
3) HAYAT SİGORTASINDA DEVLET TEŞVİKLERİ, VERGİ VE SİGORTA AVANTAJLARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
4) SAĞLIK SİGORTALARINDA SİGORTACININ VE SİGORTALININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK,
5) SAĞLIK SİGORTASINDA RİKSKLER VE RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 SEKTÖR YAPISINDAKİ KURUMLAR Anlatım Anlatım
2 SOSYAL GÜVENLİK VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Anlatım Anlatım
3 SOSYAL GÜVENLİK VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Anlatım Anlatım
4 HAYAT SİGORTALARI TEKNİK YAPISI VE UYGULAMALARI VE MEVZUATI Anlatım Anlatım
5 HAYAT SİGORTALARI TÜRLERİ Anlatım Anlatım
6 SAĞLIK SİGORTALARI TEKNİK YAPISI VE UYGULAMALARI VE MEVZUATI Anlatım
7 FERDİ KAZA SİGORTALARI TEKNİK YAPISI VE UYGULAMALARI VE MEVZUATI Anlatım
8 Ara Sınav Anlatım
9 Yangın sigortaları Anlatım Anlatım
10 Nakliyat sigortaları Anlatım Anlatım
11 Tarım sigortaları Anlatım Anlatım
12 Kaza sigortaları Anlatım Anlatım
13 Mühendislik Sigortaları Anlatım Anlatım
14 Sağlık sigortaları, kredi sigortaları Anlatım Anlatım
15 Hukuksal koruma sigortaları,emniyeti suistimal sigortası Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar