DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bankacılığa Giriş ve Türk Bankacılık Sistemi BVS   145 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin bankacılık yapısını daha yakından tanımalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bankacılık sistemleri ve Türk bankacılık sistemi hakkında bilgiler verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bankacılık temel kavramlarını tanımlar.
2) Bankacılık ile ilgili öğrendiği temel bilgileri sonuç odaklı analiz ederek ve yorumlayarak kullanır.
3) Karmaşık sorunların çözümünde bağımsız olarak rol alır.
4) Bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
5) İlgili tüm tarafları işi ile ilgili bilgilendirir.
6) Etik değerlere uygun hareket eder.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bankacılık kavramı ve tarihçesi Genel çalışma
2 Finansal sistem ve bankacılığın yeri Genel çalışma
3 Temel bankacılık kavramları Genel çalışma
4 Bankaların fonksiyonları ve türleri Genel çalışma
5 Bankaların organizasyon yapısı Genel çalışma
6 Temel bankacılık ürün ve hizmetleri Genel çalışma
7 Bankaların karşılaştıkları riskler Genel çalışma
8 Ara Sınav Genel çalışma
9 Banka bilanço ve gelir tablosu Genel çalışma
10 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar Genel çalışma
11 Bankacılıkta yasal çerçeve Genel çalışma
12 Etik ilkeler Genel çalışma
13 Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele Genel çalışma
14 Bankacılıkta basel süreci Genel çalışma
15 Diğer para ve sermaye piyasası kurumları Genel çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar