DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sigortacılığa Giriş ve Acente Yönetimi BVS   147 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sigorta ile ilgili temel kavramların tanımlanması ve açıklanması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Sigortanın önemi, temel prensipleri, sigorta poliçesi, kurumlar, reasürans, sigorta türleri konuları açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sigortanın tarihi ve önemini açıklamak
2) Sigortanın ekonomi üzerindeki etkilerini açıklamak
3) Sigortacılık meslek etiğinin sorgulanması
4) Türkiye'de acentelik faaliyetleri
5) Sigorta Acentelerinin Sigortacılık Sistemindeki Yeri ve Önemi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir.
X
2
Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
5
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
6
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
8
Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir.
9
Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11
Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
12
Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir.
13
Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
15
Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sigortanın tarihi ve önemi Genel çalışma
2 Sigortanın tarihi ve önemi Genel çalışma
3 Sosyal güvenlik sistemi Genel çalışma
4 Temel sigorta kavramları Genel çalışma
5 Temel sigorta kavramları soru-cevap Genel çalışma
6 Sigorta türleri Genel çalışma
7 Sigorta türleri Genel çalışma
8 Ara Sınav Genel çalışma
9 Sigorta poliçesi Genel çalışma
10 Sigorta poliçesi türleri Genel çalışma
11 Sigortanın temel prensipleri Genel çalışma
12 Reasürans Genel çalışma
13 Sigorta Acentelerinin Kuruluş İşlemleri Genel çalışma
14 Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Genel çalışma
15 Sigorta Acentelerinde İnsan Kaynakları, Sigorta Acentesi Teknik Personeli,Bireysel Emeklilik Aracıları Genel çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar