DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönlendirilmiş Çalışma BL   271 3 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ADNAN GÖKTEN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ADNAN GÖKTEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye araştırma yapma yeterliklerini kazandırma, öğrencinin eksik olan yönlerini tamamlama, eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma yapmasını sağlama, rapor hazırlama ve sunma yeteneği kazandırma, grup çalışması ile özgün bir çalışmayı planlama, yazma ve proje hazırlama becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) öğrenci araştırma yapacağı konuyu seçer, seçilen konu üzerinde yorum yapar.
2) öğrenci Araştırma konusu ile ilgili kaynak taraması yapar.
3) öğrenci araştırmanın kapsamı çerçevesinde anket, mülakat, gözlem, analiz yapar.
4) öğrenci edindiği bilgileri veya hazırladığı projeyi istenilen formatta yazılı olarak derler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışma alanları ile ilgili plan, hazırlık , yazım ve anlatım çalışmalarında bulunma ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
2 Teorik Bilgileri Uygulamaya dökme ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
3 Araştırma Konularını Seçme ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
4 Herbir Ögrenci için bireysel ve / veya gruplar şeklinde çalışma konusunun verilmesi ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
5 Kaynak Araştırması Yapma ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
6 Toplanan Kaynakların Değerlendirilmesi ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
7 Toplanan Kaynakların Değerlendirilmesi ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
8 Ara Sınav ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
9 Dönem ortası çalışmaların ön değerlendirilmesi ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
10 Hazırlanan konuların rapor haline getirilmesi ve sunumun yapılması Hazırlanan konuların rapor haline getirilmesi ve sunumun yapılması ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
11 Hazırlanan konuların rapor haline getirilmesi ve sunumun yapılması ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
12 Öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dokümanların dosya şeklinde sunulması ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
13 Öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dokümanların dosya şeklinde sunulması ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
14 Dönem sonu Değerlendirmesi ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
15 Dönem sonu Değerlendirmesi ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar