DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Maliyesi MV   226 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Bilgisayar İşletmeni Serhat ERCAN
Dersi Verenler
Bilgisayar İşletmeniSERHAT ERCAN1. Öğretim Grup:A
Bilgisayar İşletmeniSERHAT ERCAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; bilişim teknolojilerinin her dalında kullanılan paket programları kullanarak, belge-tablo-sunu hazırlama ve internet işlemlerini gerçekleştirebilme yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
1. Kelime İşlemci Programı modülü ile Kelime İşlem Programını Kullanmak 2. Elektronik Tablolama Programı modülü ile Elektronik Hesaplama Programını Kullanmak 3. Sunu Hazırlama Programı modülü ile Sunu Programını Kullanmak 4. Internet ve E-Posta Yönetimi modülü ile İnternet ve E-posta Yönetim Programlarını Kullanmak yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Muhasebe, vergi ve denetim alanındaki temel teorik bilgilere sahiptir.
2) Muhasebe meslek elemanı olmanın hukuki sorumluluklarını açıklar.
3) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan; Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) yorumlarını bilir.
4) Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, önemini açıklar, düzenler ve muhafaza eder ve kullanılan defterleri tanır, mevzuata, usul ve esaslara uygun biçimde işle
5) Alanı ile ilgili ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıma, verileri toplama, işleme ve bunun sonucunda mali tabloları hazırlama, belge/beyanname düzenleme ve sonuçları ilgililere duyurma aşamalarında Muhasebe Meslek Halkınındı temel alır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak Düz Anlatım, Problem Çözme
2 Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak Düz Anlatım, Problem Çözme
3 Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak Düz Anlatım, Problem Çözme
4 Kamu harcamalarını sınıflandırmak Düz Anlatım, Problem Çözme
5 Kamu harcamalarını sınıflandırmak Düz Anlatım, Problem Çözme
6 Kamu harcamalarını sınıflandırmak Düz Anlatım, Problem Çözme
7 Kamu gelirlerini sınıflandırmak Düz Anlatım, Problem Çözme
8 Ara Sınav
9 Kamu gelirlerini sınıflandırmak Düz Anlatım, Problem Çözme
10 Kamu gelirlerini sınıflandırmak Düz Anlatım, Problem Çözme
11 Bütçe dengesini kurmak Düz Anlatım, Problem Çözme
12 Bütçe dengesini kurmak Düz Anlatım, Problem Çözme
13 Bütçe dengesini kurmak Düz Anlatım, Problem Çözme
14 Bütçe ve borçlanma ilişkisini kurmak Düz Anlatım, Problem Çözme
15 Bütçe ve borçlanma ilişkisini kurmak Düz Anlatım, Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar