DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Maliyesi MV   226 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Bilgisayar İşletmeni Serhat ERCAN
Dersi Verenler
Bilgisayar İşletmeniSERHAT ERCAN1. Öğretim Grup:A
Bilgisayar İşletmeniSERHAT ERCAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; bilişim teknolojilerinin her dalında kullanılan paket programları kullanarak, belge-tablo-sunu hazırlama ve internet işlemlerini gerçekleştirebilme yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
1. Kelime İşlemci Programı modülü ile Kelime İşlem Programını Kullanmak 2. Elektronik Tablolama Programı modülü ile Elektronik Hesaplama Programını Kullanmak 3. Sunu Hazırlama Programı modülü ile Sunu Programını Kullanmak 4. Internet ve E-Posta Yönetimi modülü ile İnternet ve E-posta Yönetim Programlarını Kullanmak yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Muhasebe, vergi ve denetim alanındaki temel teorik bilgilere sahiptir.
2) Muhasebe meslek elemanı olmanın hukuki sorumluluklarını açıklar.
3) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan; Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) yorumlarını bilir.
4) Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, önemini açıklar, düzenler ve muhafaza eder ve kullanılan defterleri tanır, mevzuata, usul ve esaslara uygun biçimde işle
5) Alanı ile ilgili ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıma, verileri toplama, işleme ve bunun sonucunda mali tabloları hazırlama, belge/beyanname düzenleme ve sonuçları ilgililere duyurma aşamalarında Muhasebe Meslek Halkınındı temel alır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)