DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşve Sosyal Güvenlik Hukuku MV   112 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Selçuk CENGİZ
Dersi Verenler
SELÇUK CENGİZ1. Öğretim Grup:A
SELÇUK CENGİZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumlulukları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çalışma hayatında İşçi işveren ilişkilerinden sorumlu olduğu pozisyonlarda, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler yapar.
2) İşçi ve işveren ilişkilerinin hukuk çerçevesinde nasıl süreceğini öğrenir.
3) İş sözleşmesi düzenleyebilir.
4) İş sözleşmesinin türlerine ilişkin hak ve borçları kavrar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplumsal düzen kuralları içinde iş hukukunun yeri ve önemi. Ders Kitabından Çalışma
2 İş hukukunun kaynakları, ulusal kaynaklar ve uluslararası kaynaklar. Ders Kitabından Çalışma
3 İşin tanımı, çalışanların ayrımı, iş hukukunun özellikleri ve kapsamı. Ders Kitabından Çalışma
4 İş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, iş sözleşmesi. Ders Kitabından Çalışma
5 İş hukukunun temel kavramlarından işyerinin incelenmesi, bu bağlamda tanımı, işletme ile farkları, açılması, bildirimi, devri ve kapatılması. Ders Kitabından Çalışma
6 İş sözleşmesinin özellikleri, türleri, devri. Ders Kitabından Çalışma
7 İş sözleşmesi yapma ehliyeti, iş hukukuna özgü ehliyet sınırlamaları, iş sözleşmesi ile işe alma mecburiyeti. Ders Kitabından Çalışma
8 Ara Sınav
9 İş sözleşmesinden doğan borçlar. Ders Kitabından Çalışma
10 İş hukukunda çalışma süreleri, normal çalışma ve fazla çalışma süreleri. Ders Kitabından Çalışma
11 İş hukukunda dinlenme süreleri. Ders Kitabından Çalışma
12 İş sözleşmesinin sona ermesi, fesih bildirimi, derhal fesih, toplu işçi çıkarma, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları. Ders Kitabından Çalışma
13 Toplu iş hukukuna giriş, sendika, konfederasyon, toplu iş sözleşmesi tanımı, sendika ve konfederasyon üyeliği ile üyeliğin sona ermesi, sendika ve kuruluşların işleyişi, gelir ve giderleri, faaliyetlerinin durdurulması ve sona ermesi. Ders Kitabından Çalışma
14 Toplu iş sözleşmesinin yapılması, hükümleri, uygulama alanı, sona ermesi ve sona ermesinin sonuçları, uyuşmazlıklar ve çözüm yolları, grev ve lokavt. Ders Kitabından Çalışma
15 İş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik uygulamaları hakkında incelemeler. Ders Kitabından Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar