DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Ekonomi MV   129 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYŞE BOZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin işlenmesindeki temel amaç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine giriş niteliğinde bir iktisat formasyonu oluşturmaya çalışmaktır. Ders iki yarıyılı kapsadığından birinci yarıyılda iktisadın mikro unsurları ve buna bağlı kavramlar ve konular aktarılmaktadır.
Dersin İçeriği
Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem, iktisadın temel kavramları, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, oyun teorisi ve iktisadi uygulamaları, dışsallıklar, kamu malları ve vergilendirme, piyasa düzenlemeleri, faktör piyasaları, Gelir Dağılımı Politikası konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomiyle ilgili temel kavramları tanımlayabilir.
2) Ekonominin temel sorunu olan kaynakların etkin kullanımına yönelik ilkeleri açıklayabilir.
3) Arz-talep, piyasa yapısı, fiyat oluşumu ve bunlar üzerinde etkili faktörleri yorumlayabilir.
4) Makro ekonomik değişkenler ile aralarındaki ilişkileri tartışabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomi İle İlgili Temel Bilgiler (sorunlar, ekonomik sistemler, doktrinler) Ders kitaplarını ve notlarını okuma
2 Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar (İhtiyaç, mal ve hizmet, kıymet, fayda) Ders kitaplarını ve notlarını okuma
3 Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar (Üretim faktörleri) Ders kitaplarını ve notlarını okuma
4 Piyasa Çeşitleri (piyasa kavramı, tam rekabet piyasası, diğer piyasa çeşitleri) Ders kitaplarını ve notlarını okuma
5 Fiyatın Oluşumu (talep) Ders kitaplarını ve notlarını okuma
6 Fiyatın Oluşumu (arz) Ders kitaplarını ve notlarını okuma
7 Fiyatın Oluşumu (esneklik, fiyat oluşumu, tarımda periyodik fiyat hareketleri) Ders kitaplarını ve notlarını okuma
8 Ara Sınav
9 Tüketici Davranışları Teorisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
10 Üretim Teorisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
11 Bölüşüm Teorisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma
12 Milli Gelir ve İstihdam Ders kitaplarını ve notlarını okuma
13 Para ve Banka Ders kitaplarını ve notlarını okuma
14 Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme, Kalkınma Ders kitaplarını ve notlarını okuma
15 Genel Tekrar Ders kitaplarını ve notlarını okuma
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar