DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Muhasebe II * MV   126 2 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EYYUP ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.EYYUP ÇOLAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dönem sonu muhasebe işlem ve kayıtlarını yapıp dönem sonu mali tabloları hazırlamak
Dersin İçeriği
Dönem sonu envanter, gelir tablosu ve kesin mizanı hazırlamak ve dönem sonu bilançosunu hazırlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönem sonu envanter ve envanter kayıtları SAYFA 83-85 PROF.DR NİHAT KÜÇÜKSAVAŞ
2 Duran varlıklar sayfa 94-97
3 Duran varlıkların muhasebeleştirilmesi sayfa 98-202
4 Duran varlıklarda amortisman ve amortisman kayıtları sayfa 203-212
5 Duran varlıklarla ilgili özel durumlar ve muhasebe kayıtları sayfa 217-226
6 Alacak senetleri hesapları ve muhasebeleştirilmeleri sayfa 234-241
7 Vize sınavı 45. dk.
8 Ara Sınav sayfa 242-243
9 Poliçe ve muhasebeleştirilmesi sayfa 244-249
10 Çekler ve muhasebeleştirilmesi sayfa 249-251
11 Hatır senetleri ve muhasebeleştirilmesi sayfa 254-255
12 Banka işlemleri ve muhasebeleştirilmesi sayfa 256-263
13 Menkul kıymetler ve muhasebeleştirilmesi sayfa 265-272
14 Avans hesapları ve muhasebeleştirilmesi sayfa 273-274
15 Depozito ve teminatlar hesabı ve muhasebeleştirilmesi sayfa 275-276
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sayfa 284-311

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar