DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örgütsel Davranış BY   110 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erbil RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
iş ve sosyal yaşamlarında davranış düzlemleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları, ayrıca örgüt kültürü kavramlarını bilmelerini sağlayabilme.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin davranış kavramı, davranış düzlemleri ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilme ve örgüt kültürü kavramı ve elemanlarını kavrayabilme. Algılama kavramı ve öğrenme kavramı ve kuramlarını kavrayabilme. Konular; A-Davranış kavramı, yöntemi.B- Davranış düzlemi, sosyal statü ve rol davranışları.C- Kültür kavramı, örgüt kültürü. D- İnanç ve tutumlar.E- Kişilik ve kişi örgüt bütünleşmesinde kişilik faktörü.F- Algılama ve öğrenme kuramları.G- Motivasyon kavramı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan davranışlarının oluşumu,davranış düzlemi,davranışın oluşumunu etkileyen faktörlerin neden ve sonuçlarını öğrenir.
2) Örgüt kavramının anlamını öğrenme ve insan faktörünün örgüt için önemini kavrar.
3) Yöneticinin tanımı,önemi,özellikleri ve çalışanlarını yönetme tekniklerinin öğrenir.
4) İşletmenin misyon,vizyonuna uygun çalışanların ücret,motivasyon,tutum,algılama,kişilik vb.faktörlere göre yönlendirilmesini öğrenir.
5) Örgütsel davranış konularının işletmelerde yaşanan örneklerle birleştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramları açıklar ve bu bilgilere sahip olur.
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri açıklar.
X
3
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki temel bilgi ve kavramlarla birlikte uygulamaları yapar.
4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
X
5
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı konusunda temel bilgi ve kavramları açıklar ,yorumlar , değerlendirir
X
6
Alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak sorunları tanımlar.
7
Alanında karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
8
Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üstlerine gerektiği şekilde açıklayabilir.
9
Alanı ile ilgili kendine verilen yetki çerçevesinde temel düzeydeki konularda bağımsız olarak çalışabilir,sorumluluk alabillir.
X
10
Alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla etkin bir şekilde aktarabilmeli.
X
11
Kendi bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirip,öğrenim gereksinimlerini belirler.
12
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek,mesleğini daha ileri bir düzeye yönlendirebilir.
X
13
A1-A2 düzeyinde yabancı dil(ingilizce) bilir,mesleği ile ilgili yabancı dilde iletişimi kurabillir.
X
14
Temel düzeyde bilgisayar işletim sistemleri,ofis uygulamaları ve klavye kullanımını bilir.
15
Türk diline kurallarına uygun,etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişimi kurabilir.
X
16
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda yeterli bilince sahiptir.
X
17
Mesleki, etik bilimsel ve toplumsal değerlere sahiptir.
18
Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde iş sağlığı,iş güvenliği ve çevre değerlerinin bilincindedir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bireysel ve örgütsel davranış kavramları düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Örnek Olay
2 Örgütsel davranışın tarihsel gelişimi düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
3 Örgütlerde tutum ve tutum değiştirme düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
4 Örgütsel kimliğin oluşması düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
5 Örgütlerde gruplar düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
6 Grupların özellikleri düz anlatım, tartışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Örgütsel motivasyon düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 örgütsel dayanışma düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
10 örgütsel dayanışma düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Örgüt yönetimi düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
12 Örgütlerde yeni yönetim biçimleri düz anlatım, tartışma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Yönetimde otorite, güç ve etkileme düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 Örgütlerde çatışma ve yönetimi düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Örgütlerde çatışma ve yönetimi düz anlatım, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar