DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yazışmalar BY   112 2 2 2.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Günseli Yelda GÜNDÜZALP İLBEYLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜNSELİ YELDA GÜNDÜZALP İLBEYLİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜNSELİ YELDA GÜNDÜZALP İLBEYLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yazılı iletişim türlerini tanıtmak, yazıların standart yazım kurallarını ve içerikle ilgili kavramları açıklamak ve örnek hazırlatmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği resmi yazılar, iş yazıları ve özel yazılar ile resmi yazışma kurallarını belirleyen esaslardan oluşur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yazılı iletişimin unsurlarını kavrar.
2) Yazılı iletişimin örgütlerdeki önemini kavrar
3) Yazı yazma tekniklerini bilme ve uygulama becerisi kazanır.
4) Yazışma tekniklerini tanıma ve uygulama becerisine sahip olur.
5) Knows and writes the type of business letter appropriate to the subject.
6) Writes the official writings and business letters.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramları açıklar ve bu bilgilere sahip olur.
X
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri açıklar.
X
3
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki temel bilgi ve kavramlarla birlikte uygulamaları yapar.
X
4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
X
5
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı konusunda temel bilgi ve kavramları açıklar ,yorumlar , değerlendirir
X
6
Alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak sorunları tanımlar.
X
7
Alanında karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
8
Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üstlerine gerektiği şekilde açıklayabilir.
X
9
Alanı ile ilgili kendine verilen yetki çerçevesinde temel düzeydeki konularda bağımsız olarak çalışabilir,sorumluluk alabillir.
X
10
Alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla etkin bir şekilde aktarabilmeli.
X
11
Kendi bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirip,öğrenim gereksinimlerini belirler.
X
12
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek,mesleğini daha ileri bir düzeye yönlendirebilir.
X
13
A1-A2 düzeyinde yabancı dil(ingilizce) bilir,mesleği ile ilgili yabancı dilde iletişimi kurabillir.
X
14
Temel düzeyde bilgisayar işletim sistemleri,ofis uygulamaları ve klavye kullanımını bilir.
X
15
Türk diline kurallarına uygun,etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişimi kurabilir.
X
16
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda yeterli bilince sahiptir.
X
17
Mesleki, etik bilimsel ve toplumsal değerlere sahiptir.
X
18
Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde iş sağlığı,iş güvenliği ve çevre değerlerinin bilincindedir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sözlü ve yazılı iletişimin incelenmesi düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Örgütsel iletişimin tanımı. Gelen giden evrak, evrak türleri, kayıt işlemleri düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Anlatımın unsurları, yazım-imla kuralları. Yazışma türleri, ticari ve resmi yazıların tanımı,özellikleri düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Yazışma türlerinin tanımı ve örnek yazımı. Sirkü, ilan, tanıtma ve reklam mektubu düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Satış mektupları, sipariş ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İstek mektupları,alındı mektupları ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Tekit mektupları, tahsilat ve ödemeleri takip mektubunun incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 örnek yazı inceleme düz anlatım,tartışma Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Örnek Olay
10 TSE nin iş yazılarını düzenleme standardı ve Başbakanlığın resmi yazıları düzenleme esaslarının incelenmesi düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Standartların yazıya uygulanması . Teyit mektuplarının incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma
12 Dilekçe yazım kurallarının incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 İş isteme mektupları, özgeçmiş hazırlama kurallarının incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Örgütsel iletişimde özel yazıların tanımı ve türlerinin incelenmesi ve örnek yazımı düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Raporun tanımı, raporların şekil ve içerik yönünden incelenmesi düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar