DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim BY   118 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Günseli Yelda GÜNDÜZALP İLBEYLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜNSELİ YELDA GÜNDÜZALP İLBEYLİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜNSELİ YELDA GÜNDÜZALP İLBEYLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, iletişim alanındaki genel kavramları öğrenebilme, iletişim türleri ve becerilerini kavrayabilmektir.
Dersin İçeriği
Öğrencinin çevresiyle bağlantı kurmasını,kendisini rahat bir şekilde ifade etmesini,grup içinde iletişim nasıl gerçekleşmesi gerektiğini, bir çatışma anında nasıl bir strateji uygulaması gerektiğini ve iletişim biçimlerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını bilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim kavramını bilir. iletişim süreci kavramını bilir ve iletişi süreci öğelerini listeleyebilir. Kültür kavramını bilir. Kültür çeşitlerini listeleyebilir. Konuşma ve dinleme kavramını bilir. Sözsüz iletişim kavramını bilir. Sözlü ve sözsüz ile
2) Sözlü ve sözsüz iletişim kavramları arasındaki karşılaştırmayı yapabilir. Grup içi ve gruplar arası iletişim kavramını bilir.
3) Çatışma kavramını bilir ve çatışma türrlerini listeleyebilir
4) Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir
5) Öğrenci iletişimin toplumdaki önemi ve işleyiş süreci ile ilgili temel kavramları bilerek karşılaştırmalı olarak yorumlayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramları açıklar ve bu bilgilere sahip olur.
X
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri açıklar.
X
3
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki temel bilgi ve kavramlarla birlikte uygulamaları yapar.
X
4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
X
5
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı konusunda temel bilgi ve kavramları açıklar ,yorumlar , değerlendirir
X
6
Alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak sorunları tanımlar.
X
7
Alanında karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
8
Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üstlerine gerektiği şekilde açıklayabilir.
X
9
Alanı ile ilgili kendine verilen yetki çerçevesinde temel düzeydeki konularda bağımsız olarak çalışabilir,sorumluluk alabillir.
X
10
Alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla etkin bir şekilde aktarabilmeli.
X
11
Kendi bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirip,öğrenim gereksinimlerini belirler.
X
12
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek,mesleğini daha ileri bir düzeye yönlendirebilir.
X
13
A1-A2 düzeyinde yabancı dil(ingilizce) bilir,mesleği ile ilgili yabancı dilde iletişimi kurabillir.
X
14
Temel düzeyde bilgisayar işletim sistemleri,ofis uygulamaları ve klavye kullanımını bilir.
X
15
Türk diline kurallarına uygun,etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişimi kurabilir.
16
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda yeterli bilince sahiptir.
X
17
Mesleki, etik bilimsel ve toplumsal değerlere sahiptir.
X
18
Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde iş sağlığı,iş güvenliği ve çevre değerlerinin bilincindedir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim: Tanımlar, unsurlar (öğeler) ve türler genel bilgi. düz anlatım ,tartışma Anlatım
2 İletişim teorileri ve modelleri. düz anlatım ,tartışma Anlatım
3 Etkili iletişim: İletişim problemleri ve çözüm yolları. düz anlatım ,tartışma Anlatım
4 İletişim türlerinden kişilerarası iletişim. düz anlatım ,tartışma Anlatım
5 Kişisel iletişimde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri. düz anlatım ,tartışma Anlatım
6 İletişim türleri düz anlatım ,tartışma Anlatım
7 Kişilerarası iletişimde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri. düz anlatım ,tartışma Anlatım
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma
9 Örgütsel iletişim. düz anlatım ,tartışma Anlatım
10 Örgütsel iletişim türleri ve özellikleri. düz anlatım ,tartışma Anlatım
11 Kitle iletişimi: Tanımı, türleri ve modelleri. düz anlatım ,tartışma Anlatım
12 Sözel iletişim düz anlatım ,tartışma Anlatım
13 Yazılı iletişim düz anlatım ,tartışma Anlatım
14 Sözsüz iletişim düz anlatım ,tartışma Anlatım
15 Sözsüz iletişim ve ilkelerinin açıklanması. düz anlatım ,tartışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar