DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku BY   108 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Selçuk CENGİZ
Dersi Verenler
SELÇUK CENGİZ1. Öğretim Grup:A
AvukatREMZİ ÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşçinin Hakları VE Sosyal Güvenliğini Anlama
Dersin İçeriği
İş Hukukunun Çalışma Hayatında Yeri Ve Önemi, Hizmet Sözleşmesinin Kurulması Ve Sona Ermesi,Bireysel Ve Toplu İş Hukuku,İş Mahkemeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş hukukunun Uygulama Alanını Ögrenir
2) Bireysel Ve Toplu İş Hukukunu Ögrenir
3) Hizmet Sözleşmesi Kavramı Ögrenilir
4) İşçi Ve İşveren Olarak Hukuki Hak Ve Sorumluluklar Öğrenilir
5) İş Davaları Ve Çözüm Yolları
6) Kıdem Tazminatı ile ilgili sorun çözme
7) Sendikacılık hukukunu öğrenir.
8) İş hayatında Çalışma Ve Dinlenme Süreleri hukunu öğrenir.
9) Toplu İş Hukukuna öğrenir.
10) Toplu İŞ Sözleşmesi Grev Ve Lokavt
11) İş Uyuşmazlıkları
12) Sosyal Güvenlik Kavramı
13) Sosyal Güvenliği bölümleri Ve Kapsamı
14) İşçi Ve İşveren İçin Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar Ve Borçlar
15) iş ve sosyal güvenlik hukuku bilgi ve becerilerini kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramları açıklar ve bu bilgilere sahip olur.
X
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri açıklar.
X
3
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki temel bilgi ve kavramlarla birlikte uygulamaları yapar.
X
4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
X
5
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı konusunda temel bilgi ve kavramları açıklar ,yorumlar , değerlendirir
X
6
Alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak sorunları tanımlar.
X
7
Alanında karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
8
Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üstlerine gerektiği şekilde açıklayabilir.
X
9
Alanı ile ilgili kendine verilen yetki çerçevesinde temel düzeydeki konularda bağımsız olarak çalışabilir,sorumluluk alabillir.
X
10
Alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla etkin bir şekilde aktarabilmeli.
X
11
Kendi bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirip,öğrenim gereksinimlerini belirler.
X
12
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek,mesleğini daha ileri bir düzeye yönlendirebilir.
X
13
A1-A2 düzeyinde yabancı dil(ingilizce) bilir,mesleği ile ilgili yabancı dilde iletişimi kurabillir.
X
14
Temel düzeyde bilgisayar işletim sistemleri,ofis uygulamaları ve klavye kullanımını bilir.
X
15
Türk diline kurallarına uygun,etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişimi kurabilir.
X
16
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda yeterli bilince sahiptir.
X
17
Mesleki, etik bilimsel ve toplumsal değerlere sahiptir.
X
18
Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde iş sağlığı,iş güvenliği ve çevre değerlerinin bilincindedir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş hukukuna Giriş DÜZ ANLATIM
2 Hukuk Sistemimizde İş Hukukunun Yeri Ve Önemi DÜZ ANLATIM
3 İş Hukukunun Kaynakları DÜZ ANLATIM
4 Hizmet Sözleşmesi DÜZ ANLATIM
5 İşçi Ve İşveren İçin Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar Ve Borçlar DÜZ ANLATIM
6 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi DÜZ ANLATIM
7 Kıdem Tazminatı Ve asgari Ücret DÜZ ANLATIM
8 Ara Sınav SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI
9 Çalışma Ve Dinlenme Süreleri DÜZ ANLATIM
10 Toplu İş Hukukuna Giriş DÜZ ANLATIM
11 Sendika Kavramı Üyelik Ve Organları DÜZ ANLATIM
12 Toplu İŞ Sözleşmesi Grev Ve Lokavt DÜZ ANLATIM
13 İş Uyuşmazlıkları DÜZ ANLATIM
14 Sosyal Güvenlik Kavramı DÜZ ANLATIM
15 Sosyal Güvenliği bölümleri Ve Kapsamı DÜZ ANLATIM
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar