DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi * BY   216 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erbil RADAVUŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ERBİL RADAVUŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonları ve temel kavramlarının, örgütsel etkinlik bakımından psikolojik yaklaşımla değerlendirme becerisini ve öğrencilere bu alandaki kuramsal bilgiler yanında uygulamaya yönelik bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihi, İnsan Kaynakları ve Psikoloji, Personel Seçimi, İnsan Kaynakları Geliştirme ve Personel Eğitimi, Değişim Yönetimi, Örgüt Geliştirme, Örgütsel Öğrenme, Kariyer Yönetimi, Performans Değerlendirme, Amaçlara Göre Yönetim, Motivasyon ve Ödül Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Türkiye Değerlendirmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramları açıklar ve bu bilgilere sahip olur.
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri açıklar.
3
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki temel bilgi ve kavramlarla birlikte uygulamaları yapar.
4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı konusunda temel bilgi ve kavramları açıklar ,yorumlar , değerlendirir
6
Alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak sorunları tanımlar.
7
Alanında karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
8
Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üstlerine gerektiği şekilde açıklayabilir.
9
Alanı ile ilgili kendine verilen yetki çerçevesinde temel düzeydeki konularda bağımsız olarak çalışabilir,sorumluluk alabillir.
10
Alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla etkin bir şekilde aktarabilmeli.
11
Kendi bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirip,öğrenim gereksinimlerini belirler.
12
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek,mesleğini daha ileri bir düzeye yönlendirebilir.
13
A1-A2 düzeyinde yabancı dil(ingilizce) bilir,mesleği ile ilgili yabancı dilde iletişimi kurabillir.
14
Temel düzeyde bilgisayar işletim sistemleri,ofis uygulamaları ve klavye kullanımını bilir.
15
Türk diline kurallarına uygun,etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişimi kurabilir.
16
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda yeterli bilince sahiptir.
17
Mesleki, etik bilimsel ve toplumsal değerlere sahiptir.
18
Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde iş sağlığı,iş güvenliği ve çevre değerlerinin bilincindedir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihi ilgili bölümlerin okunması
2 Örgütsel tutumlar, algılar, davranışlar. ilgili bölümlerin okunması
3 İnsan kaynaklarında planlama, seçme ve yerleştirme, mülakat ilgili bölümlerin okunması
4 Motivasyon ve ödüllendirme ilgili bölümlerin okunması
5 Kariyer yönetimi ilgili bölümlerin okunması
6 İnsan kaynakları geliştirme ve personel eğitimi ilgili bölümlerin okunması
7 Performans değerleme ilgili bölümlerin okunması
8 Ara sınav ilgili bölümlerin okunması
9 Örgütlerde iletişim ilgili bölümlerin okunması
10 Değişim yönetimi, örgüt iklimi ve örgüt kültürü ilgili bölümlerin okunması
11 İş stresi ilgili bölümlerin okunması
12 Örgütsel öğrenme, örgüt geliştirme, amaçlara göre yönetim, ilgili bölümlerin okunması
13 Stratejik insan kaynakları yönetimi ilgili bölümlerin okunması
14 Stratejik insan kaynakları yönetimi ilgili bölümlerin okunması
15 Final sınavına hazırlık ilgili bölümlerin okunması
16-17 final ilgili bölümlerin okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar