DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Ekonomi * BY   135 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe BOZKURT
Dersi Verenler
Doç. Dr.BAŞAK GÜL AKAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BAŞAK GÜL AKAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin işlenmesindeki temel amaç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine giriş niteliğinde bir iktisat formasyonu oluşturmaya çalışmaktır. Ders iki yarıyılı kapsadığından birinci yarıyılda iktisadın mikro unsurları ve buna bağlı kavramlar ve konular aktarılmaktadır.
Dersin İçeriği
Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem, iktisadın temel kavramları, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, oyun teorisi ve iktisadi uygulamaları, dışsallıklar, kamu malları ve vergilendirme, piyasa düzenlemeleri, faktör piyasaları, Gelir Dağılımı Politikası konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramları açıklar ve bu bilgilere sahip olur.
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri açıklar.
3
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki temel bilgi ve kavramlarla birlikte uygulamaları yapar.
4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı konusunda temel bilgi ve kavramları açıklar ,yorumlar , değerlendirir
6
Alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak sorunları tanımlar.
7
Alanında karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
8
Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üstlerine gerektiği şekilde açıklayabilir.
9
Alanı ile ilgili kendine verilen yetki çerçevesinde temel düzeydeki konularda bağımsız olarak çalışabilir,sorumluluk alabillir.
10
Alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla etkin bir şekilde aktarabilmeli.
11
Kendi bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirip,öğrenim gereksinimlerini belirler.
12
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek,mesleğini daha ileri bir düzeye yönlendirebilir.
13
A1-A2 düzeyinde yabancı dil(ingilizce) bilir,mesleği ile ilgili yabancı dilde iletişimi kurabillir.
14
Temel düzeyde bilgisayar işletim sistemleri,ofis uygulamaları ve klavye kullanımını bilir.
15
Türk diline kurallarına uygun,etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişimi kurabilir.
16
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda yeterli bilince sahiptir.
17
Mesleki, etik bilimsel ve toplumsal değerlere sahiptir.
18
Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde iş sağlığı,iş güvenliği ve çevre değerlerinin bilincindedir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar ve Fiyat Teorisine Giriş Düz Anlatım, Problem Çözme
2 Talep ve Arz Düz Anlatım, Problem Çözme
3 Kısmi Piyasa Dengesi, Arz ve Talebi Etkileyen Faktörler Düz Anlatım, Problem Çözme
4 Esneklik uygulamaları ve Tüketici Teorisi Düz Anlatım, Problem Çözme
5 Fayda (Kardinal Yaklaşım),Fayda (Ordinal Yaklaşım) Düz Anlatım, Problem Çözme
6 Tüketici Dengesi, Üretici Teorisi ve Üretim Fonksiyonu Düz Anlatım, Problem Çözme
7 Optimal Faktör Bileşimi, Maliyet Analizi ve Fiyat Teorisi Düz Anlatım, Problem Çözme
8 Vize Sınavı
9 Kar maksimizasyonu, Tam Rekabet Piyasası ve Aksak Rekabet Piyasası Düz Anlatım, Problem Çözme
10 Monopol, Monopson, Çift Monopol, Monopollü Rekabet ve Oligopol Düz Anlatım, Problem Çözme
11 Üretim Faktörleri Fiyat Analizi ve Üretim Faktör Fiyatlaması Düz Anlatım, Problem Çözme
12 Emek ve Ücret; Toprak ve Rant Düz Anlatım, Problem Çözme
13 Sermaye ve Faiz; Girişim ve Kar Düz Anlatım, Problem Çözme
14 Gelir Dağılımı, Kentleşme ve Çevre Ekonomisi Düz Anlatım, Problem Çözme
15 Tekrar Düz Anlatım, Problem Çözme
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar