DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etkili ve Güzel Konuşma BY   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Günseli Yelda GÜNDÜZALP İLBEYLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜNSELİ YELDA GÜNDÜZALP İLBEYLİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜNSELİ YELDA GÜNDÜZALP İLBEYLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrenciye; etkili ve güzel konuşma yeterlikleri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Öğrencinin Türkçenin fonetik yapısını kavrayarak,etkili ve güzel bir şekilde konuşmasını,kendini ifade edebilme becerisini kazanmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konuşmayı etkili ve güzel kılan öğeleri bilir.
2) Konuşmayla ilgili temel kavram ve terimleri açıklar.
3) Doğru, güzel ve etkili konuşabilmek için dikkate alınacak hususları bilir ve uygular.
4) .Nefes tekniklerini ve konuşma organlarını kullanır.
5) Will be able to speak information.
6) Can express himself / herself in a business environment or social life.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)