DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etkili ve Güzel Konuşma BY   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Günseli Yelda GÜNDÜZALP İLBEYLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜNSELİ YELDA GÜNDÜZALP İLBEYLİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜNSELİ YELDA GÜNDÜZALP İLBEYLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrenciye; etkili ve güzel konuşma yeterlikleri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Öğrencinin Türkçenin fonetik yapısını kavrayarak,etkili ve güzel bir şekilde konuşmasını,kendini ifade edebilme becerisini kazanmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konuşmayı etkili ve güzel kılan öğeleri bilir.
2) Konuşmayla ilgili temel kavram ve terimleri açıklar.
3) Doğru, güzel ve etkili konuşabilmek için dikkate alınacak hususları bilir ve uygular.
4) .Nefes tekniklerini ve konuşma organlarını kullanır.
5) Will be able to speak information.
6) Can express himself / herself in a business environment or social life.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramları açıklar ve bu bilgilere sahip olur.
X
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri açıklar.
X
3
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki temel bilgi ve kavramlarla birlikte uygulamaları yapar.
X
4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
X
5
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı konusunda temel bilgi ve kavramları açıklar ,yorumlar , değerlendirir
X
6
Alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak sorunları tanımlar.
X
7
Alanında karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
8
Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üstlerine gerektiği şekilde açıklayabilir.
X
9
Alanı ile ilgili kendine verilen yetki çerçevesinde temel düzeydeki konularda bağımsız olarak çalışabilir,sorumluluk alabillir.
X
10
Alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla etkin bir şekilde aktarabilmeli.
X
11
Kendi bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirip,öğrenim gereksinimlerini belirler.
X
12
Alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek,mesleğini daha ileri bir düzeye yönlendirebilir.
X
13
A1-A2 düzeyinde yabancı dil(ingilizce) bilir,mesleği ile ilgili yabancı dilde iletişimi kurabillir.
X
14
Temel düzeyde bilgisayar işletim sistemleri,ofis uygulamaları ve klavye kullanımını bilir.
X
15
Türk diline kurallarına uygun,etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişimi kurabilir.
X
16
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda yeterli bilince sahiptir.
X
17
Mesleki, etik bilimsel ve toplumsal değerlere sahiptir.
X
18
Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde iş sağlığı,iş güvenliği ve çevre değerlerinin bilincindedir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etkili ve güzel konuşma nedirNeden gereklidir. Düz anlatım,tartışma Anlatım
2 Konuşmanın iş ve sosyal hayattaki yeri ve önemi. Düz anlatım,tartışma Anlatım
3 Diyalog çalışmaları ve kısa sunumlar. Düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Ses nedir Düzeltilebilir ses kusurları,Türkiye Türkcesinin ses özellikleri . Düz anlatım,tartışma Anlatım
5 Solunumun önemi,türleri solunum alıştırmaları. Düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Sözcük ve öğeleri, boğumlanma, ünlülerin çıkarılışı, ünsüzlerin çıkarılışı, tekerlemeler. Düz anlatım,tartışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Vurgu, hece süreleri, ton. Düz anlatım,tartışma Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav ders kitabından çalışma Yazılı Sınav
9 Tonlama ve duraklama çalışmaları. Düz anlatım,tartışma Anlatım
10 Ara sınav Düz anlatım,tartışma Anlatım
11 Üslup özellikleri, akıcılı, duruluk, doğallık, açıklık, imgeleştirme ve sözel dramatizasyon Düz anlatım,tartışma Anlatım
12 Tavır, jest, mimik.Metin üzerinde çalışmalar. Düz anlatım,tartışma Anlatım
13 Uzun metinleri okuyup özetleme çalışmaları. Düz anlatım,tartışma Anlatım
14 Sözcükleri doğru sesletme çalışmaları. Düz anlatım,tartışma Anlatım
15 uygulamalar ders kitabından çalışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar