DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Terminoloji SHS   137 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Toğrul NAĞIYEV
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOĞRUL NAĞIYEV2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan yapısı ve hastalıkları ile ilgili tıbbi terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanılabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmak
Dersin İçeriği
Tıbbi terminolojiye giriş, kökler, ön ekler, tanısal son ekler, uygulama ve eylem belirten son ekler, belirtileri tanımakta kullanılan son ekler, tıbbi kısaltmalar, genel tıbbi terimler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Tıbbi terimlerin söyleyiş kurallarını listeler.
2) 2. Tıbbi terimleri oluşturan ögeleri listeler.
3) 3. Terimleri yapısal olarak ayrıştırır.
4) 4. İnsan yapısındaki tanım ve terimleri ayırt eder.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını ayırt eder ve organ sistemlerinin anestezi uygulamaları ile olan ilişkisini açıklar.
X
2
Anestezi uygulaması sırasında vücuttaki temel hemodinamik parametrelerin izlenmesi ve sıvı replasmanı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu hakkında temel bilgileri tanımlar.
X
3
Kardiyopulmoner resüsitasyonu, yoğun bakım prensiplerini ve reanimasyonda en sık görülen hastalıkları tanır.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen konusunda temel bilgileri açıklar.
X
5
Anestezi cihazının çalışma mekanizması ve bakımı ile ilgili basamakları listeler.
X
6
Monitörizasyon yöntemlerinin isimlerini sayar.
X
7
Anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında bir hastanın izlenme parametrelerini tanır, ortaya çıkabilecek komplikasyonları açıklar.
8
Anestezi uygulaması öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak işlemleri ve kullanılacak ilaç ve malzemeleri kliniğin protokollerine uygun bir şekilde planlar.
X
9
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarını listeler.
X
10
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının uygular.
11
Anestezi polikliniğinde hastaları istenen şekilde hazırlar.
X
12
Temel monitörizasyon yöntemlerini uygular, ileri monitörizasyon gereçlerini hazırlar.
13
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarına uygun olarak, hekim tarafından istenilen şekilde ilaç ve hasta hazırlığını yapar ve uygular.
14
Anestezi cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yapar/yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
15
Genel ve bölgesel anestezi uygulaması sırasında ve ameliyat sonrası hastayı tek başına takip ederek anestezi derinliği ve yaşamsal parametreleri sürekli izler ve istenen aralıklarla kaydeder.
X
16
Anestezik ilaçların komplikasyonlarını tanır ve hızla hekime haber verir.
X
17
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
X
18
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar.
X
19
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanım ve tarihçe, Sınıflamalar Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Söyleyiş kuralları Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
3 Tıbbi terimlerde temel parçalar, Terimlerin yapısal ayrışımı Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
4 Kökler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
5 Ön ekler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
6 Ön ekler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
7 Son ekler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ödev Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
9 Son ekler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
10 Terimlerin tekil ve çoğul formları, Küçültme terimleri Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
11 Eponimler, Tıbbi kısaltmalar Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
12 İnsan yapısındaki tanım ve terimler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
13 İnsan yapısındaki tanım ve terimler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
14 Genel tıbbi terimler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
15 Genel tıbbi terimler Sunumlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Test Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar