DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AN   207 3 15 21 22

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Murat GÜNDÜZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.YASEMİN GÜNEŞ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ABDULKADİR GEYLAN IŞIK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.DİLEK ÖZCENGİZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HAYRİ TEVFİK ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HAKKI ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MEHMET ÖZALEVLİ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.ERSEL GÜLEÇ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA TÜRKTAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiZEHRA HATİPOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU BİRİCİK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFERIDE KARACAER1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.YASEMİN GÜNEŞ2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU BİRİCİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
El becerisi gelişmiş, temel anestezi uygulamalarını bilen, acil durumlarda ne yapılacağını kavramış anestezi teknisyenleri yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Anestezi uygulamasının özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci; anestezi uygulaması sırasında gelişebilecek komplikasyonları tanır, tedavisini planlar, özel durumlarda anestezi uygulamayı öğrenir. Kardiyopulmoner arrest gelişen hastada temel yaşam desteği uygulamalarını kavrar.
2) Temel yaşam desteği uygulamasını bilir
3) Temel yaşam desteği uygulamayı öğrenir
4) Ortopedik girişimlerde anestezi uygulamayı öğrenir
5) Kas hastalıklarında anestezi uygulamayı öğrenir
6) Pediyatrik hastalarda anestezi uygulamayı öğrenir
7) Endokrin hastalarda anestezi uygulamayı öğrenir
8) Obstetrik hastalarda anestezi uygulamayı öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını ayırt eder ve organ sistemlerinin anestezi uygulamaları ile olan ilişkisini açıklar.
X
2
Anestezi uygulaması sırasında vücuttaki temel hemodinamik parametrelerin izlenmesi ve sıvı replasmanı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu hakkında temel bilgileri tanımlar.
X
3
Kardiyopulmoner resüsitasyonu, yoğun bakım prensiplerini ve reanimasyonda en sık görülen hastalıkları tanır.
X
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen konusunda temel bilgileri açıklar.
X
5
Anestezi cihazının çalışma mekanizması ve bakımı ile ilgili basamakları listeler.
X
6
Monitörizasyon yöntemlerinin isimlerini sayar.
X
7
Anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında bir hastanın izlenme parametrelerini tanır, ortaya çıkabilecek komplikasyonları açıklar.
X
8
Anestezi uygulaması öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak işlemleri ve kullanılacak ilaç ve malzemeleri kliniğin protokollerine uygun bir şekilde planlar.
X
9
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarını listeler.
X
10
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının uygular.
X
11
Anestezi polikliniğinde hastaları istenen şekilde hazırlar.
X
12
Temel monitörizasyon yöntemlerini uygular, ileri monitörizasyon gereçlerini hazırlar.
X
13
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarına uygun olarak, hekim tarafından istenilen şekilde ilaç ve hasta hazırlığını yapar ve uygular.
X
14
Anestezi cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yapar/yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
X
15
Genel ve bölgesel anestezi uygulaması sırasında ve ameliyat sonrası hastayı tek başına takip ederek anestezi derinliği ve yaşamsal parametreleri sürekli izler ve istenen aralıklarla kaydeder.
X
16
Anestezik ilaçların komplikasyonlarını tanır ve hızla hekime haber verir.
X
17
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
X
18
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar.
X
19
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel yaşam desteği I ders kitabından
2 Temel yaşam desteği II ders kitabından
3 Beyin cerrahisinde anestezi I ders kitabından
4 Beyin cerrahisinde anestezi II ders kitabından
5 Ortopedik girişimlerde anestezi I ders kitabından
6 Ortopedik girişimlerde anestezi II ders kitabından
7 Kas hastalıklarında anestezi I ders kitabından
8 Ara Sınav Sözlü Sınav Sözlü Sınav
9 Kas hastalıklarında anestezi II ders kitabından
10 Pediyatrik hastalarda anestezi I ders kitabından
11 Pediyatrik hastalarda anestezi II ders kitabından
12 Endokrin hastalarda anestezi I ders kitabından
13 Endokrin hastalarda anestezi II ders kitabından
14 Obstetrik hastalarda anestezi I ders kitabından
15 Obstetrik hastalarda anestezi II ders kitabından
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar