DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre, koruyucu hekimlik ve yöntemlerinin tanımları Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
2 İçme ve kullanma suları kontrolü-I Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
3 İçme ve kullanma suları kontrolü-II Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
4 Gıda kontrolü Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
5 Atıkların kontrolü-I Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
6 Atıkların kontrolü-II Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
7 Vektörlerin kontrolü Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
8 Konut sağlığı Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
9 Ara Sınav Soru hazırlama ve basım Yazılı Sınav
10 Hava kirliliği kontrolü-I Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
11 Hava kirliliği kontrolü-II Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
12 Gürültü kontrolü Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
13 Endüstri hijyeni Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
14 Afetlerde çevre sağlığı çalışmaları-I Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
15 Afetlerde çevre sağlığı çalışmaları-II Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
16-17 Final sınavı Soru hazırlama ve basım Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu"1)Umumi Hıfzıssıhha Kanunu-1930
2)Güler Ç. Su Kalitesi. T.C.Sağ.Bak.Çev.Sağ.Temel Kay.D.No:43 Ankara, 1997.
3)Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği(SKKY)-2004
4)İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik-2005
5)SKKY Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-2008
6)SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği-2009
7)SKKY Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-2013
8)T.C. Başbakanlık Gıda ile ilgili Yönetmelik ve Kanunlar.
9)Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Görevleri
10)Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Görevleri
11)Güler Ç, Çobanoğlu Z. İnsan ve Hayvan atıkları, Sıvı atıklar, T.C.Sağ.Bak.Çev.Sağ.Temel Kay.D.No:28 Ankara, 1994.
12)Güler Ç, Çobanoğlu Z.Vektör, Kemirici ve Başıboş Hayvanların Kontrolü. T.C.Sağ.Bak.Çev.Sağ. Temel Kay.D.No:31 Ankara, 1994.
13)T.C.Çevre Bakanlığı. Çevre Notları. Ankara, Mart-1998.
14)Güler Ç, Çobanoğlu Z. Afetlerde Çevre Sağlığı Önlemleri. T.C.Sağ.Bak.Çev.Sağ.Temel Kay.D.No:39 Ankara, 1997.
15)Maxcy-Rosenau-Last. Public Healt & Preventive Medicine. U.S.A.2008.
"
Diğer Kaynaklar