DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AN   110 2 5 5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Murat GÜNDÜZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU BİRİCİK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ABDULKADİR GEYLAN IŞIK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HAYRİ TEVFİK ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.DİLEK ÖZCENGİZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HAKKI ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.YASEMİN GÜNEŞ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MEHMET ÖZALEVLİ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HASAN MURAT GÜNDÜZ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.ERSEL GÜLEÇ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA TÜRKTAN1. Öğretim Grup:A
FERIDE KARACAER1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiZEHRA HATİPOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU BİRİCİK2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ABDULKADİR GEYLAN IŞIK2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HAYRİ TEVFİK ÖZBEK2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.DİLEK ÖZCENGİZ2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HAKKI ÜNLÜGENÇ2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.YASEMİN GÜNEŞ2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MEHMET ÖZALEVLİ2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HASAN MURAT GÜNDÜZ2. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.ERSEL GÜLEÇ2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA TÜRKTAN2. Öğretim Grup:A
FERIDE KARACAER2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiZEHRA HATİPOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
El becerisi gelişmiş, temel anestezi uygulamalarını bilen, acil durumlarda ne yapılacağını kavramış anestezi teknisyenleri yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Anestezi uygulamasının özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) KBB cerrahisinde kullanılan anestezi tekniklerini bilir ve uygulamalara yardımcı olur
2) Hipoksi ve Hiperkarbi durumlarında yapılacak uygulamaları tanımlar
3) Ortopedik cerrahide kullanılan anestezi tekniklerini bilir ve uygulamalara yardımcı olur
4) Laparoskopik cerrahide kullanılan anestezi tekniklerini bilir ve uygulamalara yardımcı olur
5) Çocuk cerrahisinde kullanılan anestezi tekniklerini bilir ve uygulamalara yardımcı olur
6) Kalp ve Damar cerrahisinde kullanılan anestezi tekniklerini bilir ve uygulamalara yardımcı olur
7) Toraks cerrahisinde kullanılan anestezi tekniklerini bilir ve uygulamalara yardımcı olur
8) Jinekolojik ve Obstetrik cerrahide kullanılan anestezi tekniklerini bilir ve uygulamalara yardımcı olur
9) Ürolojik cerrahide kullanılan anestezi tekniklerini bilir ve uygulamalara yardımcı olur
10) Hipovolemik şok ve tedavisini açıklar
11) Postoperatif analjezi yöntemleri tanımlar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını ayırt eder ve organ sistemlerinin anestezi uygulamaları ile olan ilişkisini açıklar.
2
Anestezi uygulaması sırasında vücuttaki temel hemodinamik parametrelerin izlenmesi ve sıvı replasmanı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu hakkında temel bilgileri tanımlar.
3
Kardiyopulmoner resüsitasyonu, yoğun bakım prensiplerini ve reanimasyonda en sık görülen hastalıkları tanır.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen konusunda temel bilgileri açıklar.
5
Anestezi cihazının çalışma mekanizması ve bakımı ile ilgili basamakları listeler.
6
Monitörizasyon yöntemlerinin isimlerini sayar.
7
Anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında bir hastanın izlenme parametrelerini tanır, ortaya çıkabilecek komplikasyonları açıklar.
8
Anestezi uygulaması öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak işlemleri ve kullanılacak ilaç ve malzemeleri kliniğin protokollerine uygun bir şekilde planlar.
9
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarını listeler.
10
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının uygular.
11
Anestezi polikliniğinde hastaları istenen şekilde hazırlar.
12
Temel monitörizasyon yöntemlerini uygular, ileri monitörizasyon gereçlerini hazırlar.
13
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarına uygun olarak, hekim tarafından istenilen şekilde ilaç ve hasta hazırlığını yapar ve uygular.
14
Anestezi cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yapar/yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
15
Genel ve bölgesel anestezi uygulaması sırasında ve ameliyat sonrası hastayı tek başına takip ederek anestezi derinliği ve yaşamsal parametreleri sürekli izler ve istenen aralıklarla kaydeder.
16
Anestezik ilaçların komplikasyonlarını tanır ve hızla hekime haber verir.
17
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
18
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar.
19
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 KBB cerrahisinde anestezi Ders kitabından
2 Hipoksi Ders kitabından
3 Hiperkarbi Ders kitabından
4 Ortopedik cerrahide anestezi Ders kitabından
5 Laparoskopik cerrahide anestezi Ders kitabından
6 Çocuk cerrahisinde anestezi Ders kitabından
7 Kalp cerrahisinde anestezi Ders kitabından
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Damar cerrahisinde anestezi Ders kitabından
10 Toraks cerrahisinde anestezi Ders kitabından
11 Obstetrik cerrahide anestezi Ders kitabından
12 Jinekolojik cerrahide anestezi Ders kitabından
13 Ürolojik cerrahide anestezi Ders kitabından
14 Hipovolemik şok ve tedavisi Ders kitabından
15 Postoperatif analjezi yöntemleri Ders kitabından
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar