DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişiler Arası İlişkiler SHS   104 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sağlıklı kişilerarası ilişkilerde yer alan etkili iletişim beceri ve tekniklerini ele alır. Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin tam ve doğru olarak anlaşılabilmesine olanak sağlayan etkili iletişim kurma, ve toplumda, çalışma ortamında ekip arkadaşları ile sağlıklı kişilerarası ilişkiler başlatma ve sürdürme becerisini kazanmayı hedeflemetedir.
Dersin İçeriği
1. İletişimin Kavramsal Yönü 2. İletşimi etkileyen faktörler 3. Kendini Tanıma 4. Algılama 5. Etkin dinleme 5.Ben Dili 6. Atılganlık

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim kavramını tanımlama, sözlü ve sözsüz iletişimi açıklamao Sözsüz iletişim kanallarını listeleme ve sözsüz iletişimin önemini fark eder. İletişimi etkileyen etmenleri açıklar
2) Algılamanın iletişime etkisini belirtir
3) Kendini tanıma kavramını, kendini tanımanın ilişkileri nasıl etkileyeceğini ve kendini tanımayı arttırmanın yollarını açıklar
4) Dinleme ve işitme arasındaki farkı açıklar
5) Dinleme çeşitlerini listeler
6) Kendi dinleme davranışını değerlendirir ve kişilerarası ilişkilerde etkili dinleme davranışını kullanır
7) Ben dili ile geri bildirim verme becerisini kullanır
8) Empati kavramını açıklama ve empatik tepki verme becerisini kullanır
9) Girişken, saldırgan ve pasif davranışın özelliklerini sıralar
10) Girişken davranış becerisini kullanır
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını ayırt eder ve organ sistemlerinin anestezi uygulamaları ile olan ilişkisini açıklar.
2
Anestezi uygulaması sırasında vücuttaki temel hemodinamik parametrelerin izlenmesi ve sıvı replasmanı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu hakkında temel bilgileri tanımlar.
3
Kardiyopulmoner resüsitasyonu, yoğun bakım prensiplerini ve reanimasyonda en sık görülen hastalıkları tanır.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen konusunda temel bilgileri açıklar.
5
Anestezi cihazının çalışma mekanizması ve bakımı ile ilgili basamakları listeler.
6
Monitörizasyon yöntemlerinin isimlerini sayar.
7
Anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında bir hastanın izlenme parametrelerini tanır, ortaya çıkabilecek komplikasyonları açıklar.
8
Anestezi uygulaması öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak işlemleri ve kullanılacak ilaç ve malzemeleri kliniğin protokollerine uygun bir şekilde planlar.
9
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarını listeler.
10
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının uygular.
11
Anestezi polikliniğinde hastaları istenen şekilde hazırlar.
12
Temel monitörizasyon yöntemlerini uygular, ileri monitörizasyon gereçlerini hazırlar.
13
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarına uygun olarak, hekim tarafından istenilen şekilde ilaç ve hasta hazırlığını yapar ve uygular.
14
Anestezi cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yapar/yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
15
Genel ve bölgesel anestezi uygulaması sırasında ve ameliyat sonrası hastayı tek başına takip ederek anestezi derinliği ve yaşamsal parametreleri sürekli izler ve istenen aralıklarla kaydeder.
16
Anestezik ilaçların komplikasyonlarını tanır ve hızla hekime haber verir.
17
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
18
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar.
X
19
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
2 İletişimin Kavramsal Yönü Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
3 İletişimi Etkileyen Faktörler Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Kendini Tanıma Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Algılama I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Algılama II Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Empati Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Etkin Dinleme I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Etkin Dinleme II Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Etkin Dinleme III Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Ben Dili Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Atılganlık I Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Atılganlık II Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
15 Dersin Değerlendirilmesi Kaynak ders notları ve ders sunuları Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav, Performans Değerlendirmesi Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Özcan A. Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. Ankara: Sistem Ofset Bas. Yay. San. Tic. Ltd. Şti. 2006.
2.Özer A.K. Ben Değeri Tiryakiliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 2008
3.Gordon T. Etkili Anne Baba Eğitimi. İstanbul: Profil Yayıncılık. 2009
4. Üstün B. ve Ark. Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi. İzmir: Okullar yayınevi. 2005