DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sistem Fizyolojisi SHS   140 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan fizyolojisinin sistematik ve fonksiyonel olarak tanımlanması.
Dersin İçeriği
Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi , Sindirim Sistemi, Üriner Sistem, Endokrin Sistem ve Üreme Sistemi Fizyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinir sistemi fizyolojisini tanımlar
2) Kardiyovasküler sistem fizyolojisini açıklar
3) Solunum sistemi fizyolojisini tanımlar
4) Sindirim sistemi fizyolojisini tanımlar
5) Üriner sistemi fizyolojisini tanımlar
6) Endokrin sistemi fizyolojisini tanımlar
7) Üreme sistemi fizyolojisini tanımlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını ayırt eder ve organ sistemlerinin anestezi uygulamaları ile olan ilişkisini açıklar.
2
Anestezi uygulaması sırasında vücuttaki temel hemodinamik parametrelerin izlenmesi ve sıvı replasmanı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu hakkında temel bilgileri tanımlar.
3
Kardiyopulmoner resüsitasyonu, yoğun bakım prensiplerini ve reanimasyonda en sık görülen hastalıkları tanır.
4
Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen konusunda temel bilgileri açıklar.
5
Anestezi cihazının çalışma mekanizması ve bakımı ile ilgili basamakları listeler.
6
Monitörizasyon yöntemlerinin isimlerini sayar.
7
Anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında bir hastanın izlenme parametrelerini tanır, ortaya çıkabilecek komplikasyonları açıklar.
8
Anestezi uygulaması öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak işlemleri ve kullanılacak ilaç ve malzemeleri kliniğin protokollerine uygun bir şekilde planlar.
9
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarını listeler.
10
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının uygular.
11
Anestezi polikliniğinde hastaları istenen şekilde hazırlar.
12
Temel monitörizasyon yöntemlerini uygular, ileri monitörizasyon gereçlerini hazırlar.
13
Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarına uygun olarak, hekim tarafından istenilen şekilde ilaç ve hasta hazırlığını yapar ve uygular.
14
Anestezi cihazlarının kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yapar/yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.
15
Genel ve bölgesel anestezi uygulaması sırasında ve ameliyat sonrası hastayı tek başına takip ederek anestezi derinliği ve yaşamsal parametreleri sürekli izler ve istenen aralıklarla kaydeder.
16
Anestezik ilaçların komplikasyonlarını tanır ve hızla hekime haber verir.
17
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olur.
18
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar.
19
En az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
20
Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır, gerekli durumlarda ilk müdaheleyi yapar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinir Sistemi Fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları
2 Sinir Sistemi Fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları
3 Sinir Sistemi Fizyolojisi III Kaynak ders notları ve ders sunuları
4 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları
5 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları
6 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi III Kaynak ders notları ve ders sunuları
7 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi IV Kaynak ders notları ve ders sunuları
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Solunum Sistemi Fizyolojisi I Kaynak ders notları ve ders sunuları
10 Solunum Sistemi Fizyolojisi II Kaynak ders notları ve ders sunuları
11 Solunum Sistemi Fizyolojisi III Kaynak ders notları ve ders sunuları
12 Sindirim sistemi fizyolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları
13 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları
14 Endokrin Sistemi Fizyolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları
15 Üreme Sistemi Fizyolojisi Kaynak ders notları ve ders sunuları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar