DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıbbi sekreterlerin sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları ile İlişkileri Ders Notunu Okuma
2 Tıbbi sekreterlikte mesleki saygı ve etik Ders Notunu Okuma
3 Sağlık kurumlarında büro makineleri, büro araç ve gereçlerinin kullanım ve bakımı Ders Notunu Okuma
4 Bürolarda verimlilik ve işi basitleştirme teknikleri Ders Notunu Okuma
5 Sekreterlik hizmetlerinde planlama, organizasyon, yürütme ve denetim Ders Notunu Okuma
6 Genel olarak büro tipleri Ders Notunu Okuma
7 Genel olarak büro makineleri Ders Notunu Okuma
8 Ara Sınav Ders Notunu Okuma
9 Diğer büro makineleri ve iletişim sistemleri Ders Notunu Okuma
10 Bilgisayar ve çevre ürünleri Ders Notunu Okuma
11 Teknoloji kavramı, bilgi kavramı, büro otomasyonu Ders Notunu Okuma
12 Büro otomasyonu, büro makineleri Ders Notunu Okuma
13 Büro makineleri, bilgisayar teknolojisi, yazılım ve donanım teknolojileri Ders Notunu Okuma
14 Etiğin kavramsal açılımı, İletişim ve etik ilişkisi Ders Notunu Okuma
15 İletişimde etik ilke ve kurallarının belirlenmesi Ders Notunu Okuma
16-17 Final Sınavı Ders Notunu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Tengilimoğlu, D. Yönetici ve Tıp Sekreterliği
2. Uygur, A. ve Koç, H. Sekreterlik Teknikleri, Ankara,2003.
3. Altınıöz, M. Günümüz İş Ortamında Sekreterlik
4. Göral, G. Bilimsel sekreterlik
5. AKBOLAT, M. Tıbbi Sekreterlik Ders Notları (Basılmamış) 2007.
6. Tengilimoğlu D. ve H. Tutar, Çağdaş Büro Yönetimi, Ankara,2003.