DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Saglık Yönetimi * TS   207 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AZİZE BATUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık hizmetleri yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Sağlığın tanımı, Sağlık değer yargıları ,Sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran özellikler, Sağlık arz ve talebi, Sağlık hizmetlerinin amaçları, Sağlık hizmetlerinin ogarnizasyonu, Ülkemizde genel sağlık sistemi, Gelişmiş ülkelerde genel sağlık sistemi, Sağlık teşkilatı, ulusal sağlık politikası, Sağlık hizmet birimleri ve fonksiyonları, Sağlık insan gücü planlaması, Sağlık hizmetlerinde sağlık ekibi ve yönetimi, Sağlık hizmetlerinin finansmanı, Çeşitli sağlık sistemleri, gelişmiş ülkeler ve Türkiye sağlık göstergelerinin kıyaslanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
X
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
X
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
X
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çöze
X
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
X
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlığın tanımı, sağlık değer yargıları Ders Notu Okuma
2 Sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran özellikler Ders Notu Okuma
3 Sağlık arz ve talebi Ders Notu Okuma
4 Sağlık hizmetlerinin amaçları Ders Notu Okuma
5 Sağlık hizmetlerinin organizasyonu Ders Notu Okuma
6 Ülkemizde genel sağlık sistemi Ders Notu Okuma
7 Gelişmiş ülkelerde genel sağlık sistemi, Sağlık teşkilatı, ulusal sağlık politikası Ders Notu Okuma
8 Ara Sınav Ders Notu Okuma
9 Sağlık hizmet birimleri ve fonksiyonları Ders Notu Okuma
10 Sağlık hizmetlerinde insan gücü planlaması Ders Notu Okuma
11 Sağlık hizmetlerinde sağlık ekibi ve yönetimi Ders Notu Okuma
12 Sağlık hizmetlerinin finansmanı Ders Notu Okuma
13 Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kullanımı, yirmi birinci yüzyıl hedefleri Ders Notu Okuma
14 Çeşitli sağlık sistemleri, gelişmiş ülkeler ve Türkiye sağlık göstergelerinin kıyaslanması Ders Notu Okuma
15 Çeşitli sağlık sistemleri, gelişmiş ülkeler ve Türkiye sağlık göstergelerinin kıyaslanması Ders Notu Okuma
16-17 Final Sınavı Ders Notu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Osman Hayran, Haydar Sur, Yüce Yayımları. 1998,istanbul. 2.Ak, Bilal.(1990). Hastane Yönetimi, Ankara, Özkan Matbaacılık. 3.Şahin, Ümit. (2000). Hastane İşletmeciliği, Eskişehir, Kültür Yayınları N0:1 4.Güleş, H.K. ve Özata, M. (2005).Sağlık Bilişim Sistemleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. 5.Eren Nevzat. (1989). Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, 4. Baskı, Ankara, Hatiboğlu Yayınları N0:4 6.Benli, D ve Özalp, H. (1998). Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Ankara, Somgür Yayıncılık. 7. Akar, Ç. ve Özalp, H. (2000). Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Ankara, Somgür Yayıncılık