DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar * TS   245 3 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT KARA1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBÜLENT MITIŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenim boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek bilgi teknolojilerini kullanmayı öğretmek ve uygulama kapasitesini yükseltmek.
Dersin İçeriği
Bilgisayarın Kullanımı ve Dosya, Klasör Yönetimi, Bilgi ve İletişim, Kelime İşlem, Hesap Çizelgeleri Hazırlama, Sunum Hazırlama konularında ileri özelliklerin kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
X
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
X
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
X
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
X
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
X
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
X
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çöze
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
X
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayarın donanım, yazılım ve işletim sistemi bilgilerinin tekrar edilmesi ve ileri özelliklerinin öğrenilmesi Ders notlarının okunması
2 İnternet, Domain-IP-URL, Web, e-posta ve güvenlik konularının tekrarı ve ileri özelliklerinin anlaşılması. Ders notlarının okunması
3 Kelime işlem yazılımı ile belge düzenleme Ders notlarının okunması
4 Kelime işlem yazılımı ile belge düzenleme ileri özelliklerinin kullanımı Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması
5 Kelime işlem yazılımı ile belge düzenleme ileri özelliklerinin kullanımına devam edilmesi Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması
6 Kelime işlem yazılımı uygulaması Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması
7 Hesap çizelgesi yazılımı ile belge düzenleme Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması
9 Hesap çizelgesi yazılımı ile belge düzenleme ileri özelliklerinin kullanımı Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması
10 Hesap çizelgesi yazılımı ile belge düzenleme ileri özelliklerinin kullanımına devam edilmesi Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması
11 Hesap çizelgesi yazılımı uygulaması Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması
12 Sunu hazırlama yazılımı ile belge düzenleme Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması
13 Sunu hazırlama yazılımı ile belge düzenleme ileri özelliklerinin kullanımı Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması
14 Sunu hazırlama yazılımı ile belge düzenleme ileri özelliklerinin kullanımına devam edilmesi Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması
15 Sunu hazırlama yazılımı uygulaması, Genel Tekrar Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması
16-17 Final Sınavı Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar