DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce Yazışma Teknikleri TS   247 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aslıcan DEĞERLİ
Dersi Verenler
MERAL KURT1. Öğretim Grup:A
MERAL KURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mesleki alanda ingilizce kelime bilgisi, yazım teknikleri,okuduğunu anlayabilme becerisi ve mesleki terminolojiyi ,kelime bilgisini kullanarak yazma becerisi kazandırmak,yazılı iletişimin önemi,yazışma kuralları ve yazılı iletişim araçları konularında çalışmak
Dersin İçeriği
Orta düzeyde ingilizce grammer bilgileri ve mesleki terimleri içeren metinleri okuyup yazabilme,yazılı iletişimin önemini,yazışma türlerini,yazılı iletişim araçlarının çalışmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yazılı iletişimin önemini kavramak
2) Yazışma tekniklerini,kurallarını ve inceliklerini tanımak
3) Yazışma örnekleri oluşturabilmek
4) Yazışma becerilerini geliştirmek
5) İletilmek istenen mesajı en doğru,en kısa öz şekilde ifade edebilmek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çöze
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zaman tekrarı,bağlaç çalışması,yazışmanın tanımı Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Miktar belirteçleri-any,some,a few,a little,much,many,a lot of,yazışma türlerinin incelenmesi 1 Ders notları-Sunu
3 Sıfat ve sıfat dereceleri çalışması,yazışma türlerinin incelenmesi 2 Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Yer, durum ve zaman bildiren edatlar Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Sebep-sonuç ifadeleri-so-such..that,too...to Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Sayılabilen-sayılamayan isimler,yazışma kuralları çalışması1 Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Öneri ve rica cümleleri,yazışma kuralları çalışması 2 Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Modals-zorunluluk,tavsiye ve eleştiri kalıpları Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
9 Yazışma ile ilgili kelime çalışması 1 Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Ara Sınav Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Yazışma ile ilgili kelime çalışması 2 Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Yazışma üzerine kelime çalışması 2 Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Başvuru mektubu ve resmi yazı çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 CV yazımı ve rapor yazımı Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Gramer ve kelime tekrar çalışması Ders notları-Sunu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Genel tekrar Genel Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar