DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Kodlama Sistemleri TS   251 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ersin NAZLICAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERSİN NAZLICAN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MUHSİN AKBABA1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.ERSİN NAZLICAN2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MUHSİN AKBABA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık kodlama sisteminin neler olduğu, hangi amaçlar için kullanıldığı ve ICD10 sistemini detaylı olarak öğrenir
Dersin İçeriği
Sağlık kodlama sistemleri, Ülkemizde kullanılan sağlık kodlama sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlık kodlama sisteminin ortaya çıkış nedenini öğrenmek
2) Dünyada kullanılan sağlık kodlama sisteminin tarihçesini bilmek
3) Ülkemizde kullanılan sağlık kodlama sistemini bilmek
4) ICD10 kodlarını öğrenmek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çöze
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlık kodlama sistemi nedir Literatür taraması
2 Sağlık kodlama sisteminin ortaya çıkış nedeni Literatür taraması
3 Sağlık kodlama sisteminin amaç ve hedefleri Literatür taraması
4 Sağlık kodlama sisteminin kullanım alanları Literatür taraması
5 Dünyada kullanılan sağlık kodlama sistemleri Literatür taraması
6 Sağlık kodlama sistemlerinin tarihçesi Literatür taraması
7 Ülkemizde kullanılan sağlık kodlama sistemleri Literatür taraması
8 Ara sınav -
9 ICD10 nedir Literatür taraması
10 ICD10'nun kullanım alanları Literatür taraması
11 En sık kullanılan kodlar Literatür taraması
12 ICD10 kodlarında kullanılan işaretler Literatür taraması
13 ICD10 kodlarında kullanılan işaretler Literatür taraması
14 ICD10 kodlarında kullanılan işaretler Literatür taraması
15 ICD10 kodlarında kullanılan işaretler Literatür taraması
16-17 Final -

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar