DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sekreterlik Hizmetleri * TS   253 3 1 1 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AZİZE BATUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere resmi ve resmi olmayan yazışma tekniklerini öğretmektir
Dersin İçeriği
İyi bir yazışma sisteminin sağlanmasında yetki ve sorumluluğun kime ait olduğu, yazışma türleri, esasları, ifade usulü, yazı yazma kuralları, yazıların hazırlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
X
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
X
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
X
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
X
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
X
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
X
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
X
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
X
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
X
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
X
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
X
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çöze
X
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
X
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
X
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
X
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazışma kavramı Ders Notu Okuma
2 Yazışmalarda içerik yönünden düzenleme Ders Notu Okuma
3 Yazışmalarda anlatım yönünden düzenleme Ders Notu Okuma
4 Yazışmalarda dil bilgisi ve imla yönünden düzenleme Ders Notu Okuma
5 Dil ve anlatım bozuklukları Ders Notu Okuma
6 Resmi Yazı Çeşitleri Ders Notu Okuma
7 İş Yazılarında Uyulacak Şekli Kurallar Ders Notu Okuma
8 Ara Sınav Ders Notu Okuma
9 İş Yazıları Çeşitleri Ders Notu Okuma
10 İş Yazıları Çeşitleri Ders Notu Okuma
11 Rapor ve Raporlama Ders Notu Okuma
12 Rapor ve Raporlama Ders Notu Okuma
13 Evrak Hizmetleri Ders Notu Okuma
14 Postalama Şekilleri Ders Notu Okuma
15 Dilekçe, bilgi edinme kanunu ve uygulamalar Ders Notu Okuma
16-17 Final Sınavı Ders Notu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Yazışma Teknikleri, Dr. Halis GÖKDERE
2. Yazışmalar ve Dosyalama, AÖF
3. Hakan KOÇ, Menekşe Turhan ÖZTOPRAK Yazışma Teknikleri Örnekleri ve Uygulamalr. Seçkin Kitabevi Ankara, 2003