DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Kayıtlar * TS   254 4 2 6 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AZİZE BATUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belirli mesleklere yönelik öğrencilerimize verilen bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını, iş ortamında uygulamalı olarak yaptırmak suretiyle, hayata hazırlamak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
X
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
X
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
X
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
X
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
X
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
X
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
X
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
X
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
X
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
X
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
X
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çöze
X
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
X
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
X
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
X
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel tıbbi kayıt süreçleri Ders Notu Okuma
2 Temel tıbbi kayıt süreçleri Ders Notu Okuma
3 Elektronik ortamda hasta kaydı Ders Notu Okuma
4 Elektronik indeks sistemleri Ders Notu Okuma
5 Tıbbi kayıtlardan veri elde yöntemleri Ders Notu Okuma
6 Tıbbi kayıtların yasal yönü Ders Notu Okuma
7 Tıbbi kayıtların saklanmasıyla ilgili politikalar Ders Notu Okuma
8 Ara Sınav Ders Notu Okuma
9 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama Ders Notu Okuma
10 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama Ders Notu Okuma
11 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama Ders Notu Okuma
12 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama Ders Notu Okuma
13 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama Ders Notu Okuma
14 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama Ders Notu Okuma
15 İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama Ders Notu Okuma
16-17 Final Sınavı Ders Notu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Halk sağlığı-Temel bilgiler-Münevver Bertan, Güneş kitabevi  Halk Sağlığı Temel Bilgiler-Prof. Dr. Çağatay Güler, Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Yayınları 2006  Türkiye nüfus sağlık araştırmaları 1998, 2003, 2008  TC sağlık bakanlığı veri toplama ve bildirim formları kullanım kılavuzu  Yataklı tedavi kurumları sağlık mevzuatı