DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Kayıtlar * TS   138 2 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AZİZE BATUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
sanal veya klasik ortamda evrakın doğuşundan evrakın taşınması, depolanması, tekrar kullanılabilir formatta saklanması ve imha edilmesine kadar olan aşamaları detaylıca ortaya koymak ve ihtiyaç olan bilgi sisteminin alt gerekliliklerini analiz edip, tasarlayabilme kabiliyetine ulşamaktır.
Dersin İçeriği
Arşiv, Arşiv malzemesi ve Arşiv işlevleri, Arşivin türleri, Dünyada ve Türkiyedeki arşivcilik ve tarihi. Arşivde sınıflama işlemleri, Ayıklama ve imha işlemleri, Koruma ve restorasyon işlemleri, Arşiv malzemelerini yıpratıcıları, Dosyalama işlemleri, Mikrofilm işlemleri, Manyetik ortama aktarma işlemleri, Tıbbi arşiv, Hastane arşivi. Tıbbi arşivin amacı, görevleri ve malzemeleri, Dosyalama işlemleri, Dosyalama sistemleri, İndeksleme işlemleri ve hastane arşivin bölümleri, Hastane arşivin örgütlemesi, kullanımı, dosya saklama şekilleri, sınıf1andırılması, Arşiv otomasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
X
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
X
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
X
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
X
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
X
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
X
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
X
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
X
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
X
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
X
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
X
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
X
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
X
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çöze
X
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
X
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
X
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
X
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıbbi kayıtların kalitesini etkileyen faktörler Ders Notunu Okuma
2 Tıbbi kayıtların kalitesini etkileyen faktörler Ders Notunu Okuma
3 Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi istatistik uygulamaları Ders Notunu Okuma
4 Tıbbi kayıtların sağlık hizmetlerinin kalitesine etkisi Ders Notunu Okuma
5 Tıbbi kayıtların hasta güvenliğine etkisi Ders Notunu Okuma
6 Tıbbi kayıtların akreditasyon ve kalite sürecine etkisi Ders Notunu Okuma
7 Ara Sınav Ders Notunu Okuma
8 Tıbbi kayıtların geri ödeme mekanizmalarıyla ilişkisi Ders Notunu Okuma
9 Tıbbi kayıtların hastalık maliyetlerine etkisi Ders Notunu Okuma
10 Tıbbi kayıtların sağlık çalışanları arasında iletişimi sağlaması Ders Notunu Okuma
11 Türkiyedeki tıbbi kayıt sisteminin genel olarak değerlendirilmesi Ders Notunu Okuma
12 Elektronik sağlık kayıt süreci Ders Notunu Okuma
13 Türkiyedeki tıbbi kayıt sisteminin genel olarak değerlendirilmesi Ders Notunu Okuma
14 Arşiv, Arşiv malzemesi ve Arşiv işlevleri Ders Notunu Okuma
15 Dosyalama işlemleri ve dosyalama sistemleri Ders Notunu Okuma
16-17 Final Sınavı Ders Notunu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Dosya ve Arşiv Yönetimi, Mehmet Altınöz Nobel Yayın Dağıtım, 2007 2. baskı