DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halkla İlişkiler * TS   142 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AZİZE BATUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Stratejik halkla ilişkiler yönetimi için gerekli teorik bilgilerin verilmesi
Dersin İçeriği
Halkla İlişkiler mesleğinin tanımı , doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer kavramlar incelenecek ,farklar ortaya konulacak ve Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler verilecektir. Kurumsal iletişim, medya yönetimi ,kriz yönetimi ,sosyal sorumluluk, basın bültenleri ve özel organizasyonlar, kurum kimliği yönetimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Her dersin sonunda haftanın konusuyla ilgili vaka analizleri yapılacak ve teknolojik desteklerle öğrencilerin hazırladıkları sunumlar sınıfta paylaşılacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çöze
X
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
X
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
X
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halkla İlişkiler kavramının tanımı Ders Notu Okuma
2 Halkla İlişkilere yakın kavramlar Ders Notu Okuma
3 Halkla İlişkilerin örgütlenme biçimi Ders Notu Okuma
4 Halkla İlişkilerde kullanılan araçlar Ders Notu Okuma
5 Kurum içi halkla ilişkiler Ders Notu Okuma
6 Halkla İlişkilerde Medya İle İlişkiler Ders Notu Okuma
7 Halkla İlişkilerde Organizasyon Ders Notu Okuma
8 Ara Sınav Ders Notu Okuma
9 Kurumsal sosyal sorumluluk Ders Notu Okuma
10 Sponsorluk Ders Notu Okuma
11 Kriz yönetimi ve Halkla İlişkiler Ders Notu Okuma
12 Kurumsal İletişim, Kurum Kimliği, Halkla İlişkilerde İmaj Oluşturma ve İmaj Yönetimi Dünyadan ve Türkiyeden Marka ve İmaj Örnekleri Ders Notu Okuma
13 Protokol kuralları Ders Notu Okuma
14 Etkili ve doğru telefon kullanımı Ders Notu Okuma
15 Beden dili Ders Notu Okuma
16-17 Final Sınavı Ders Notu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
[2]Halkla İlişkiler Nedir? Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu
[3]PR Prof. Dr. Alaaddin ASNA 
[4]İletişim Nedir? Merih ZILLIOĞLU 
[5]Cilalı İmaj Devri Can KOZANOĞLU 
[6]Halkla İlişkiler Metin KUTAL 
[7]Halkla İlişkiler Kampanyaları Ceyda AYDEDE 
[8]İşletmelerde Halkla İlişkiler Prof.Dr.Dilaver TENGİLİMOĞLU Prof.Dr.Yüksel ÖZTÜRK