DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıp Kütüphaneciliği TS   238 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Kütüphaneci Serdar DAVARCI
Dersi Verenler
KütüphaneciSERDAR DAVARCI1. Öğretim Grup:A
KütüphaneciSERDAR DAVARCI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgiyi değerlendirme becerilerini geliştirmek, sosyal, kültürel ve bilimsel içerikli yayınlara erişimi ve kütüphane kullanma alışkanlığını öğrenciye kazandırmayı sağlamak. Ayrıca bilgiye ulaşmaya çalışanlara yardımcı olmayı öğrenmek.
Dersin İçeriği
Kütüphaneciliğin amacı ve tarihçesi, kütüphanelerin türleri, tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneleri, tıp kütüphanelerinde elektronik veri tabanları hakkında bilgi sahibi olarak sağlık ve tıp alanında bu kütüphanelerin rolünü, yerini, aynı zamanda bu alanda yetişen tıp kütüphanecisinin niteliklerini, görev ve sorumluluklarını ortaya koymaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci kütüphane ve kütüphanecilik mesleği kavramlarını öğrenir
2) Kütüphaneler tarihini ve türlerini öğrenir
3) Kütüphanede verilen hizmetleri öğrenir
4) Tıp ve sağlık bilimleri kütüphanelerinde bilgiye erişimi öğrenir
5) Kütüphanede Teknik Hizmetler biriminin görevlerini öğrenir
6) Katalog oluşturmayı öğrenir
7) Kütüphane otomasyon programlarını öğrenir
8) Tıp kütüphanelerinde bilgi kaynakları ve elektronik veri tabanları hakkında bilgi sahibi olur
9) Klinik tıp kütüphaneciliği hakkında bilgi sahibi olur
10) Kanıta dayalı tıp kütüphaneciliği hakkında bilgi sahibi olur
11) Kanıta dayalı tıp ile ilgili uygulamalar yapmayı öğrenir
12) Araştırma stratejileri ve tekniklerini öğrenir
13) Kütüphanelerde kullanılan tıp sınıflama sistemlerini öğrenir
14) Türkiye'deki Tıp kütüphanelerini öğrenir
15) Bilginin yaşamsal ve stratejik öneminin fark eder


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
X
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
X
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
X
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
X
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
X
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
X
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çözer
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
X
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
X
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kütüphanelerin tarihçesi, kütüphanecilik bilimi ve genel kütüphanecilik tanımları Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Kütüphane türleri ve faaliyetleri Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
3 Tıp kütüphaneciliği tarihsel gelişimi ve türleri Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Tıp ve sağlık bilimleri kütüphanelerinde bilgiye erişim Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Kütüphane hizmetleri Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
6 Kütüphane teknik hizmetler: Katalog oluşturma Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Kütüphane otomasyon programları Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
9 Klinik tıp kütüphaneciliği Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Kanıta dayalı tıp kütüphaneciliği Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Kanıta dayalı uygulamalar Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
12 Araştırma stratejileri ve teknikleri Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
13 Kütüphanelerde kullanılan tıp sınıflama sistemleri: NLM (National Library of Medicine) Sınıflama Sistemi Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
14 Türkiye'de Tıp kütüphaneleri Derse hazırlanıp gelinir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
15 Tıp Kütüphanesi ziyareti Katılım beklenir Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Değerlendirme için çalışılır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar