DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıp Kütüphaneciliği TS   238 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Kütüphaneci Serdar DAVARCI
Dersi Verenler
KütüphaneciSERDAR DAVARCI1. Öğretim Grup:A
KütüphaneciSERDAR DAVARCI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgiyi değerlendirme becerilerini geliştirmek, sosyal, kültürel ve bilimsel içerikli yayınlara erişimi ve kütüphane kullanma alışkanlığını öğrenciye kazandırmayı sağlamak. Ayrıca bilgiye ulaşmaya çalışanlara yardımcı olmayı öğrenmek.
Dersin İçeriği
Kütüphaneciliğin amacı ve tarihçesi, kütüphanelerin türleri, tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneleri, tıp kütüphanelerinde elektronik veri tabanları hakkında bilgi sahibi olarak sağlık ve tıp alanında bu kütüphanelerin rolünü, yerini, aynı zamanda bu alanda yetişen tıp kütüphanecisinin niteliklerini, görev ve sorumluluklarını ortaya koymaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci kütüphane ve kütüphanecilik mesleği kavramlarını öğrenir
2) Kütüphaneler tarihini ve türlerini öğrenir
3) Kütüphanede verilen hizmetleri öğrenir
4) Tıp ve sağlık bilimleri kütüphanelerinde bilgiye erişimi öğrenir
5) Kütüphanede Teknik Hizmetler biriminin görevlerini öğrenir
6) Katalog oluşturmayı öğrenir
7) Kütüphane otomasyon programlarını öğrenir
8) Tıp kütüphanelerinde bilgi kaynakları ve elektronik veri tabanları hakkında bilgi sahibi olur
9) Klinik tıp kütüphaneciliği hakkında bilgi sahibi olur
10) Kanıta dayalı tıp kütüphaneciliği hakkında bilgi sahibi olur
11) Kanıta dayalı tıp ile ilgili uygulamalar yapmayı öğrenir
12) Araştırma stratejileri ve tekniklerini öğrenir
13) Kütüphanelerde kullanılan tıp sınıflama sistemlerini öğrenir
14) Türkiye'deki Tıp kütüphanelerini öğrenir
15) Bilginin yaşamsal ve stratejik öneminin fark eder