DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sekreterlik Hizmetleri TS   250 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AZİZE BATUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kamu ve özel kuruluşlarda kullanılan belge türlerini tanır Etkin bir resmi yazının özelliklerini açıklar Yazılı iletişimin kurumsal önemini açıklar Resmi yazışma kurallarını uygular Değişik resmi yazışmaları ve iş yazılarını etkin bir şekilde yapar Raporun kurumsal önemini açıklar
Dersin İçeriği
İyi bir yazışma sisteminin sağlanmasında yetki ve sorumluluğun kime ait olduğu, yazışma türleri, esasları, ifade usulü, yazı yazma kuralları, yazıların hazırlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Elektronik belgeler yazışma tekniği yaklaşımları, yöntemleri, çalışmalarını öğrenebilme becerisini gösterebilme.
2) 2-Bilgisayar düzeninde mesleki yazışma yapmayı ve istatistiki bilgi kullanmayı öğrenerek kişisel ve toplumsal verimliğe katkıda bulunmak
3) 3-İş hayatına ilişkin kuralları, öğrendiği yazışma tekniklerini, dil becerisiyle birleştirerek uygulayabilen büro yöneticisi yardımcısı olmak
4) 4-Türk dilini etkili kullanmayı öğrenmek
5) 5-Alanı ilgili konularda, bulunduğu iş ortamına uygun olan sözlü ve yazılı iletişim yetkinliklerini geliştirir
6) 6-Türlere uygun metin oluşturur ve metinler üzerinde uygulama yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)