DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Kayıtlar TS   254 4 2 6 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AZİZE BATUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belirli mesleklere yönelik öğrencilerimize verilen bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını, iş ortamında uygulamalı olarak yaptırmak suretiyle, hayata hazırlamak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulayarak, becerilerini geliştirmek ve bilgilerini pekiştirmek.
2) 2-Bilgisayar tabanlı hasta kayıt sistemlerini tanımlar
3) 3-Sağlık kayıtlarını kullanır
4) 4-Klinik bilgi sistemlerini anlar
5) 5-Bir hastane otomasyon programını kullanır
6) 6-İndeksleme, sınıflama, otomasyon . sistemleri tanıma, kullanabilme hizmete sunup problem çözme becerisi, çalıştırabilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)