DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişiler Arası İlişkiler SHS   104 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sağlıklı kişilerarası ilişkilerde yer alan etkili iletişim beceri ve tekniklerini ele alır. Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin tam ve doğru olarak anlaşılabilmesine olanak sağlayan etkili iletişim kurma, ve toplumda, çalışma ortamında ekip arkadaşları ile sağlıklı kişilerarası ilişkiler başlatma ve sürdürme becerisini kazanmayı hedeflemetedir.
Dersin İçeriği
1. İletişimin Kavramsal Yönü 2. İletşimi etkileyen faktörler 3. Kendini Tanıma 4. Algılama 5. Etkin dinleme 5.Ben Dili 6. Atılganlık

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim kavramını tanımlama, sözlü ve sözsüz iletişimi açıklamao Sözsüz iletişim kanallarını listeleme ve sözsüz iletişimin önemini fark eder. İletişimi etkileyen etmenleri açıklar
2) Algılamanın iletişime etkisini belirtir
3) Kendini tanıma kavramını, kendini tanımanın ilişkileri nasıl etkileyeceğini ve kendini tanımayı arttırmanın yollarını açıklar
4) Dinleme ve işitme arasındaki farkı açıklar
5) Dinleme çeşitlerini listeler
6) Kendi dinleme davranışını değerlendirir ve kişilerarası ilişkilerde etkili dinleme davranışını kullanır
7) Ben dili ile geri bildirim verme becerisini kullanır
8) Empati kavramını açıklama ve empatik tepki verme becerisini kullanır
9) Girişken, saldırgan ve pasif davranışın özelliklerini sıralar
10) Girişken davranış becerisini kullanır
11)
12)
13)
14)
15)