DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sekreterlik Hizmetleri TS   128 2 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AZİZE BATUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tıbbi sekreter olabilmek için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Sekreterliğin tanımı, önemi, tıbbi sekreterin sağlık ekibi içerisindeki yeri ve taşıması gereken özellikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Öğrenci bu dersin sonunda genel olarak büro makinelerini tanır. Bürolarda kullanılan makineleri öğrenir. Diğer büro makineleri ve iletişim sistemlerini tanır. Telsiz ve teleteks bilir ve uygulamasını yapar. Faks cihazını tanır ve uygulamasını yürütür. Ç
2) 2-Gelen ve giden evraklar ile tıbbi dokümanların kayıt edilmesini öğrenmek, kayıt tutmanın gerekliliğini ve önemini kavramak
3) 3- Gelen yazılı bilgilerin ilgililere zamanında ulaştırılmasını ve bunun önemini kavrar.
4) 4- Gizli ve hizmete özel yazıların önemini kavramak. Gizli evrakların saklanması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili yasal düzenlemeleri öğrenmek
5) 5-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
6) 6-Sekreterlik bilgi ve yeteneklerinin kazandırılması
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çözer
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıbbi sekreterlerin sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları ile İlişkileri Ders Notunu Okuma Anlatım
2 Tıbbi sekreterlikte mesleki saygı ve etik Ders Notunu Okuma Anlatım
3 Sağlık kurumlarında büro makineleri, büro araç ve gereçlerinin kullanım ve bakımı Ders Notunu Okuma Anlatım
4 Bürolarda verimlilik ve işi basitleştirme teknikleri Ders Notunu Okuma Anlatım
5 Sekreterlik hizmetlerinde planlama, organizasyon, yürütme ve denetim Ders Notunu Okuma Anlatım
6 Genel olarak büro tipleri Ders Notunu Okuma Anlatım
7 Genel olarak büro makineleri Ders Notunu Okuma
8 Ara Sınav Ders Notunu Okuma Anlatım
9 Diğer büro makineleri ve iletişim sistemleri Ders Notunu Okuma Anlatım
10 Bilgisayar ve çevre ürünleri Ders Notunu Okuma Anlatım
11 Teknoloji kavramı, bilgi kavramı, büro otomasyonu Ders Notunu Okuma Anlatım
12 Büro otomasyonu, büro makineleri Ders Notunu Okuma Anlatım
13 Büro makineleri, bilgisayar teknolojisi, yazılım ve donanım teknolojileri Ders Notunu Okuma Anlatım
14 Etiğin kavramsal açılımı, İletişim ve etik ilişkisi Ders Notunu Okuma Anlatım
15 İletişimde etik ilke ve kurallarının belirlenmesi Ders Notunu Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notunu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Tengilimoğlu, D. Yönetici ve Tıp Sekreterliği
2. Uygur, A. ve Koç, H. Sekreterlik Teknikleri, Ankara,2003.
3. Altınıöz, M. Günümüz İş Ortamında Sekreterlik
4. Göral, G. Bilimsel sekreterlik
5. AKBOLAT, M. Tıbbi Sekreterlik Ders Notları (Basılmamış) 2007.
6. Tengilimoğlu D. ve H. Tutar, Çağdaş Büro Yönetimi, Ankara,2003.