DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sekreterlik Hizmetleri TS   135 1 1 1 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AZİZE BATUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tıbbi sekreter olabilmek için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Sekreterliğin tanımı, önemi, tıbbi sekreterin sağlık ekibi içerisindeki yeri ve taşıması gereken özellikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Tıbbi sekreter olabilmek için gerekli bilgilerin kazandırılması.
2) 2- Hastalarla etkin iletişim kurma yollarının kazandırılması.
3) 3- Bürolarda işi basitleştirme ve verimli olmak için gerekli tekniklerin öğretilmesi.
4) 4-Zaman yönetimi, seyahat organizasyonu ve ziyaretçi kabulü uygulamalarını yapabilir.
5) 5-Telefonla konuşma sanatı, problem çözme becerilerini uygulayabilir
6) 6- Toplantı organizasyonu ve malzeme ihtiyaçları nasıl olmalı konusunda uygulama yapabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çözer
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sekreterlik mesleğinin tarihsel gelişimi, Türkiye ve dünyada sekreterlik Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
2 Sekreterliğin tanımı ve görevleri Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
3 Sekreterliğin sınıflandırılması Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
4 Sekreterlik mesleğinin önemi Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
5 Sekreterin mesleki ve kişisel nitelikleri Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
6 Sekreterin duygusal ve bilişsel özellikleri Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
7 Sekreterlikte etkin iletişim Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders Notu Okuma
9 Tıbbi sekreterlik türleri ve görevleri, sağlık ekibi içerisindeki yeri ve tıbbi sekreteri diğer sekreterlik türlerinden ayıran özellikler Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
10 Sekreter açısında iş toplantıları Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
11 Tıbbi sekreterlikte mesleki saygı ve etik Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
12 Sağlık kurumlarında büro makineleri, büro araç ve gereçlerinin kullanım ve bakımı Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
13 Bürolarda verimlilik ve işi basitleştirme teknikleri Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
14 Sekreterlik hizmetlerinde planlama, organizasyon, yürütme ve denetim Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
15 Sekreterlik mesleğinin özelliği, çeşitleri, çalışma koşulları Ders Notu Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Tengilimoğlu, D. Yönetici ve Tıp Sekreterliği
2. Uygur, A. ve Koç, H. Sekreterlik Teknikleri, Ankara,2003.
3. Altınıöz, M. Günümüz İş Ortamında Sekreterlik
4. Göral, G. Bilimsel sekreterlik
5. AKBOLAT, M. Tıbbi Sekreterlik Ders Notları (Basılmamış) 2007.
6. Tengilimoğlu D. ve H. Tutar, Çağdaş Büro Yönetimi, Ankara,2003.