DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Kayıtlar TS   241 3 2 6 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AZİZE BATUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belirli mesleklere yönelik öğrencilerimize verilen bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını, iş ortamında uygulamalı olarak yaptırmak suretiyle, hayata hazırlamak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1- Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini iş yerinde uygulayarak, becerilerini geliştirmek ve bilgilerini pekiştirmek.
2) 2-Yataklı tedavi kurumlarında hasta kabul ve çıkış işlemleri,
3) 3-Hastane bilgisayar yazılımlarını kullanabilme
4) 4-Tıbbi arşivlerin , Hasta dosyalarının tıp bilimine katkısı, yaklaşımları, yöntemleri, çalışmalarını öğrenebilme becerisini gösterebilme.
5) 5-Tıbbi Sekreterliğin hasta dosyaları ve arşivlemesinde bilgi kullanım ve analiz teknikleri işletilmesi bilgi ve becerisi ve yeteneği.
6) 6-Tıbbi arşivler, hastane arşivleri ve bilgi merkezlerini öğrenme, çalışma alanları bilgisi edinme, hizmetlerini kullanabilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çözer
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıbbi Dokümantasyon Kontrol Süreçleri Ders Notu Okuma Anlatım
2 Otomasyon tanıtımı Ders Notu Okuma Anlatım
3 Hasta kayıt / Hasta türlerine göre yapılacak kayıtlar Ders Notu Okuma Anlatım
4 Poliklinik işlemleri (Ayaktan hasta işlemleri Ders Notu Okuma Anlatım
5 Muayene Girişi Ders Notu Okuma Anlatım
6 Online Tetkik İstek Ders Notu Okuma Anlatım
7 Uygulama Ders Notu Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notu Okuma
9 Uygulama (Hasta kayıt, muayene girişi ve online tetkik istek) Ders Notu Okuma Anlatım
10 Klinik işlemleri (Yatan hasta işlemleri) hasta yatış, detaylı epikriz Ders Notu Okuma Anlatım
11 Klinik işlemleri (Yatan hasta işlemleri) ameliyat raporu ve hasta çıkış Ders Notu Okuma Anlatım
12 Labaratuvar işlemleri ve Tetkik Girişi Ders Notu Okuma Anlatım
13 Labaratuvar işlemleri (Biyokimya ve Radyoloji) Ders Notu Okuma Anlatım
14 -Dosya içersindeki evrakı belirlenen düzene göre sıralama Ders Notu Okuma Anlatım
15 -Günlük ameliyat listesini iki nüsha hazırlamak Ders Notu Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002.
2. Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 1998.
3. Demircan A., Tıbbi Dokümantasyon, Tokat, 1996.
4. Akbolat, M. Tıbbi Dokümantasyon II Ders Notları (Basılmamış), 2007.
5. Balcı, A.E, Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Arşivler, İzmir, 2001.