DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar TS   245 3 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT KARA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MURAT KARA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenim boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek bilgi teknolojilerini kullanmayı öğretmek ve uygulama kapasitesini yükseltmek.
Dersin İçeriği
Bilgisayarın Kullanımı ve Dosya, Klasör Yönetimi, Bilgi ve İletişim, Kelime İşlem, Hesap Çizelgeleri Hazırlama, Sunum Hazırlama konularında ileri özelliklerin kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar donanımlarını tanıma ve İşletim sistemini etkin kullanımını geliştirir.
2) İnterneti ve uygulamalarını, eposta ve web sitelerin etkin kullanımını geliştirir.
3) Metin editörü ile işlevsel dokümanlar oluşturur.
4) Tablo işleme programı ile veri girişi yapar.
5) Sunu programı ile işlevsel sunular oluşturur.
6) Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7) Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çözer
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayarın donanım, yazılım ve işletim sistemi bilgilerinin tekrar edilmesi ve ileri özelliklerinin öğrenilmesi Ders notlarının okunması Anlatım
Gösteri
2 İnternet, Domain-IP-URL, Web, e-posta ve güvenlik konularının tekrarı ve ileri özelliklerinin anlaşılması. Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Kelime işlem yazılımı ile belge düzenleme Ders notlarının okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
4 Kelime işlem yazılımı ile belge düzenleme ileri özelliklerinin kullanımı Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
5 Kelime işlem yazılımı ile belge düzenleme ileri özelliklerinin kullanımına devam edilmesi Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Kelime işlem yazılımı uygulaması-1 Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Alıştırma ve Uygulama
7 Hesap çizelgesi yazılımı ile belge düzenleme Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Yazılı Sınav
9 Hesap çizelgesi yazılımı ile belge düzenleme ileri özelliklerinin kullanımı Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
10 Hesap çizelgesi yazılımı ile belge düzenleme ileri özelliklerinin kullanımına devam edilmesi Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 Hesap çizelgesi yazılımı uygulaması Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
12 Sunu hazırlama yazılımı ile belge düzenleme Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
13 Sunu hazırlama yazılımı ile belge düzenleme ileri özelliklerinin kullanımı Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
14 Sunu hazırlama yazılımı ile belge düzenleme ileri özelliklerinin kullanımına devam edilmesi Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
15 Sunu hazırlama yazılımı uygulaması, Genel Tekrar Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması ve uygulamaların yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar