DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sekreterlik Hizmetleri TS   250 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Azize BATUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AZİZE BATUN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AZİZE BATUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kamu ve özel kuruluşlarda kullanılan belge türlerini tanır Etkin bir resmi yazının özelliklerini açıklar Yazılı iletişimin kurumsal önemini açıklar Resmi yazışma kurallarını uygular Değişik resmi yazışmaları ve iş yazılarını etkin bir şekilde yapar Raporun kurumsal önemini açıklar
Dersin İçeriği
İyi bir yazışma sisteminin sağlanmasında yetki ve sorumluluğun kime ait olduğu, yazışma türleri, esasları, ifade usulü, yazı yazma kuralları, yazıların hazırlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Elektronik belgeler yazışma tekniği yaklaşımları, yöntemleri, çalışmalarını öğrenebilme becerisini gösterebilme.
2) 2-Bilgisayar düzeninde mesleki yazışma yapmayı ve istatistiki bilgi kullanmayı öğrenerek kişisel ve toplumsal verimliğe katkıda bulunmak
3) 3-İş hayatına ilişkin kuralları, öğrendiği yazışma tekniklerini, dil becerisiyle birleştirerek uygulayabilen büro yöneticisi yardımcısı olmak
4) 4-Türk dilini etkili kullanmayı öğrenmek
5) 5-Alanı ilgili konularda, bulunduğu iş ortamına uygun olan sözlü ve yazılı iletişim yetkinliklerini geliştirir
6) 6-Türlere uygun metin oluşturur ve metinler üzerinde uygulama yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi dokümanların çağdaş kullanımı hakkındaki temel bilgileri açıklar
2
Tıbbi dokümanların toplanması ve analizi ile ilgili bilgileri tanımlar
3
İnsanların anatomik, fizyolojik yapısını, tıbbi terminolojiyi, hastalık ve ameliyatların standart terminolojisini açıklar
4
Hasta dosyaları üzerinde ameliyatların ve hastalıkların uluslararası sınıflandırma ve kodlamasını listeler
5
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivleme ve indeksleme işlemlerinin esaslarını açıklar.
6
Kurum içi ve kurum dışı haberleşmeyle ilgili yazışma tekniklerini kullanabilme becerisi gösterir.
7
Hasta raporlarının hazırlanmasındaki temel kuralları açıklar."
8
Sağlık kayıtlarını tutar.
9
Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütür
10
Hasta dosyalarının otomasyonu ve tıbbi dokümanların değerlendirilmesinde bilgi işlem teknolojisini kullanarak bilgisayarla yazışmaları yapar
11
Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarını arşivler ve indeksler.
12
İstatistiki verileri kurallara uygun olarak kaydeder.
13
Sağlık bakım sistemindeki bireylerin en kaliteli hizmeti alabilmeleri için raporlandırma, sosyal güvence ile ilgili işlemleri bağımsız olarak yürütür
14
Mesleki sorumlulukları çerçevesinde organizasyonu yapar, karar verir ve sorunları çözer
15
Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde analiz eder
16
Hastayla ilgili verileri mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak
17
Meslektaşları, hastalar ve sağlık çalışanları ile etkin iletişim kurar
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Bilgisayar ortamında tutulan kayıtların güvenli şekilde saklanmasını sağlar, gerekiyorsa bu kayıtları yedekler.
20
Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazışma kavramı Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Yazışmalarda içerik yönünden düzenleme Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Yazışmalarda anlatım yönünden düzenleme Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Yazışmalarda dil bilgisi yönünden düzenleme Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Dil ve anlatım bozuklukları Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Resmi Yazı Çeşitleri Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 İş Yazılarında Uyulacak Şekli Kurallar Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders Notu Okuma
9 Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve yazışmalar Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Dilekçe, bilgi edinme kanunu ve uygulamalar Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 İmza, imzanın hukuki yönleri, elektronik imza, özgeçmiş Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Rapor, rapor çeşitleri ve kurumsal önemi Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 YAZIŞMA ANLATIM YÖNÜNDEN DÜZENLEME Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 İŞ MEKTUPLARININ İÇERİK YÖNÜNDEN DÜZENLENMESİ Ders Notu Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notu Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Yazışma Teknikleri, Dr. Halis GÖKDERE
2. Yazışmalar ve Dosyalama, AÖF
3. Hakan KOÇ, Menekşe Turhan ÖZTOPRAK Yazışma Teknikleri Örnekleri ve Uygulamalr. Seçkin Kitabevi Ankara, 2003